c

Skanska strieborná v ankete o „Najúspešnejšiu firmu roka 2008“

Tlačová správa 15.5.2009 12:00 CET

Bratislava Strieborná priečka v ankete študentov vysokých a stredných škôl v SR o „Najúspešnejšiu firmu roka 2008“ patrí spoločnosti Skanska. Cieľom ankety, ktorú zorganizovala svetová federácia mladých lídrov a podnikateľov Junior Chamber International – Slovakia (JCI), bolo zistiť nezávislý pohľad mladých ľudí na pôsobenie, aktivity, imidž a hospodárske úspechy firiem, ktoré podnikajú v SR.

„Sme v top päťke medzi stavebnými firmami, ktoré pôsobia na Slovensku, medzi silnými partnermi, ale i konkurentmi. Teší nás, že študenti ocenili našu prácu a pôsobenie na trhu o to viac, že v nich vidíme i potenciálnych kolegov, spolupracovníkov,“ uviedol Miroslav Beka, generálny riaditeľ spoločnosti Skanska BS. Každý rok Skanska prijíma na rôzne pracovné pozície absolventov stredných a vysokých škôl, pričom sa môžu zapojiť do programov určených práve novým a mladým zamestnancom - Farma talentov, či do medzinárodného výmenného programu Unlimited. Sú zamerané na podporu ich osobnostného i profesijného rozvoja, poskytujú vzdelávanie v cudzích jazykoch, alebo možnosti vycestovať na zahraničnú stáž.

Hlavná anketová otázka znela. „Ktorá firma na Slovensku, resp. ktorá obchodná značka v príslušnom odvetví podnikania je pre Vás synonymom úspešnosti, kvality a dlhodobej prosperity?“ Do ankety sa zapojilo 20 stredných škôl a 20 fakúlt v rámci SR. Reprezentatívnu vzorku tvorilo 1400 študentov. Spoločnosť Skanska BS sa umiestnila za víťazným Doprastavom, za sebou nechala Strabag, Váhostav a SkyBau.

O organizátorovi ankety: Junior Chamber Intrenational Slovakia je mimovládna nezisková organizácia (študentov a mladých manažérov vo veku od 15 – 35 rokov), partnerská organizácia JCI so sídlom v USA, jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a podnikateľov na svete.

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647