c

Nová príjazdová cesta umožní prístup k technologickému objektu pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Tlačová správa 9.1.2012 14:00 CET

Mošník, Slanské vrchy (9. január 2012) - Na Mošníku sa koncom minulého roka začali práce na príjazdovej ceste k technologickému objektu pre letecké navigačné služby. Stavbu v hodnote viac ako 1 mil. eur realizuje spoločnosť Skanska a hotové budú do novembra budúceho roka.

Príjazdovú komunikáciu v dĺžke 3,061 km je potrebné vybudovať, aby bol umožnený prístup a doprava k technologickému objektu, ktorý bude slúžiť na navigáciu letov,“ povedala Michaela Legelová, hovorkyňa spoločnosti Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik.  Realizácia samotného objektu je plánovaná po dokončení prístupovej cesty.

Stavba cesty začala vykonaním zemných prác.  „Ako veľmi prezieravé sa už pri zadaní zákazky ukázalo rozhodnutie investora vykonať pyrotechnický prieskum lokality, nakoľko sa nachádza v oblasti bojov II. svetovej vojny. Policajný zbor dvakrát zneškodnil ostrú muníciu nájdenú priamo v trase komunikácie,“ vysvetlil Ján Smolík, stavbyvedúci Skanska SK

Výstavba príjazdovej cesty si bude vyžadovať premiestnenie a zabudovanie viac ako 50 tisíc kubíkov zeminy a štrkodrvy, vybudovanie 23 rúrových priepustov s čelami, kalovými jamami a priekopami. Komunikácia bude pozostávať z dvoch vrstiev asfaltu hrúbky 120 mm a podkladu zo štrkodrvy hrúbky 450 mm.

 

Základné údaje o stavbe:

 

Názov diela:                Príjazdová komunikácia k Technologickému objektu pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy

Investor:                    Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty Mosty SK, oblasť Východ

Zmluvná cena:            1 009 727,6 € bez DPH

Začiatok výstavby:      11/2011

Ukončenie výstavby:    11/2012

 

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647