c

V Stropkove pokračujú práce na rekonštrukcii centra mesta

Tlačová správa 27.7.2010 0:00 CET

Stropkov Rekonštrukciu Námestia SNP v Stropkove, ktorá sa oficiálne začala začiatkom mesiaca najviac vnímajú motoristi. Čiastočné obmedzenie dopravy v centre je nevyhnutné vzhľadom k charakteru a lokalite prác. Tímy zo spoločnosti Skanska SK a.s., ktoré pracujú na projekte v rámci I. a II. etapy, v týchto dňoch odstraňujú z námestia starý asfalt aj s pôvodným podložím a pripravujú terén na uloženie kanalizácie. Práce v objeme 1,213 mil. eur by mala Skanska SK a.s. ukončiť v apríli 2011.

Stropkov - uvodne prace

Projekt revitalizácie Námestia SNP zahŕňa úpravu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a chodníkov. Osvetlené námestie príjemne dotvoria pešie zóny a chodníky v elegantnej šedo-bordovej kombinácii, pričom nová zeleň ich prirodzene oddelí od dopravy. “Momentálne pracujeme na príprave terénu, aby sme mohli realizovať samotnú revitalizáciu námestia. Likvidujeme pôvodný asfalt, betón, riešime výkopy pre pokládku kanalizácie a úpravu plochy jej odvodnením. Horúčavy zatiaľ problémy nerobia, no boli by sme radi, keby napríklad pri betónovaní ustúpili o pár stupňov,“ dodal Ján Smolík, stavbyvedúci zo Skanska SK - Závod Cesty, mosty SK. Vo východnej časti námestia pribudnú nové parkovacie miesta, ktoré odbremenia centrum mesta a kľúčové komunikácie.

Počas revitalizácie námestia budú v centre všetky parkovacie plochy zrušené, no komunikácia spájajúca Hlavnú a Cintorínsku ulicu ostane prejazdná. Motoristi budú môcť využívať najbližšie parkovacie plochy na Zámockej ulici a za bývalým hotelom Tokajík.

Mesto Stropkov získalo na rekonštrukciu centra nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu Regenerácia sídel. Samospráva sa na spolufinancovaní projektu zúčastňuje piatimi percentami . Ide o realizáciu prvých dvoch etáp projektu, ktorý má štyri časti. Realizácia projektu výrazne prispeje k k viditeľnému zvýšeniu kvality námestia v spojitosti s historickým areálom, pričom podporí i väčší záujem o mesto – najmä zo strany poľských turistov.

Základné údaje o stavbe: Názov projektu: „Centrum – námestie Stropkov I. a II. etapa“ Investor: Mesto Stropkov. Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. – Závod Cesty, mosty SK. Začiatok prác: 07/2010 Ukončenie prác: 04/2011 Náklady: 1,213 mil. eur s DPH

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647