c

V Plešivci dostala Letná ulica zelenú

Tlačová správa 2.10.2009 0:00 CET

Banská Bystrica Záverečnou brigádou bol úspešne ukončený projekt Zelená pre stromy, ktorého výsledkom je výsadba parkovej zelene na doteraz nevyužívanom mieste v Plešivci (okres Rožňava). Združenie obcí Mikroregiónu Domica, v ktorom je sústredených 19 obcí Slovenského krasu, naň získalo 920 eur z programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Image

„ Na Letnej ulici, pri garážovom areáli v Plešivci, sme spoločne vyčistili a upravili priestranstvo a zároveň vysadili novú zeleň. V rámci projektu bolo vysadených 40 stromov – prevažne duby, hraby, lipy, ďalej borievky a 20 koreňov ruží, “ upresnil Juraj Kohári, starosta Obce Ardovo a predseda Združenia obcí Mikroregiónu Domica.

Na záverečnej brigáde sa zúčastnilo približne 70 dobrovoľníkov, predovšetkým členovia Združenia Mikroregiónu Domica, vrátane 10 starostov okolitých obcí, žiaci slovenskej aj maďarskej základnej školy, občania susedných bytoviek. „Sme radi, že obce využili svoje spojenie v mikroregióne na dobrú vec, že združenie Domica nie je len na papieri. Má za sebou reálne výsledky hotové projekty, či už spoločne alebo v jednotlivých obciach. Je dobré, že vo svojich nápadoch a aktivitách dali aj stromom zelenú,“ uviedla Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera projektu.

Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis dodáva : „ Príklad spolupráce z Gemera môže slúžiť i ostatným, pretože program Ľudia pre stromy je predovšetkým o spolupráci ľudí na lokálnej úrovni a v Mikroregióne Domica to dobre vedia. A nielen starostovia.“

Viac informácií o podporenom projekte Vám poskytne : Monika Gotthardtová, Združenie obcí mikroregiónu Domica, 058/ 788 12 15, 0907 953 149, Contact.

Z grantového programu Ľudia pre stromy 2009 bolo podporených celkovou sumou 46 260 EUR (1,4 mil. Sk) 28 najlepších projektov. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Tento rok sa budú projekty po prvýkrát uchádzať o „Cenu Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu". Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie. Predpokladané ukončenie projektov je v októbri - novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na www.ekopolis.sk / Ľudia pre stromy / Zoznam podporených projektov.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647