c

Skanska v Mochovciach zlikvidovala 281 ton nebezpečného azbestového odpadu

Tlačová správa 4.5.2009 12:00 CET

M o ch o v c e Rekonštrukcia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach môže postúpiť do ďalšej fázy. Špecialisti spoločnosti Skanska tu v rámci prípravných prác odborne odstránili a zlikvidovali 281 ton azbestu a ďalších materiálov obsahujúcich azbest. Likvidácia azbestových stavebných materiálov bola nevyhnutná z bezpečnostných dôvodov – pri ich narušení sa uvoľňujú vlákna, ktoré spôsobujú závažné ochorenia vrátane karcinómu pľúc. Štvormesačný projekt si vyžiadal náklady presahujúce 200 tisíc eur.

„Odstránenie azbestu sa uskutočnilo v režime kontrolovaného pásma – použitím špeciálnych plachiet a lešenia vznikol v jednotlivých objektoch stavby vzduchotesný priestor napojený na systém odsávačov kontaminovaného vzduchu. V rámci pásma sa pracovníci mohli pohybovať len v špeciálnych pracovných kombinézach a dýchacích maskách určených pre prácu s azbestom,“ vysvetlil priebeh odborného zákroku Daniel Tomko zo spoločnosti Skanska Technológie, ktorá mala likvidáciu nebezpečného odpadu na starosti.

Demontovaný azbest sa ukladal do nepriedušných vakov určených na dekontamináciu a prevoz na špecializovanú skládku na ekologickú likvidáciu. Proces demontáže azbestu sprevádzalo sledovanie množstva vlákien v ovzduší za účelom kontroly správnej funkčnosti bezpečnostných opatrení vyplývajúcich zo zákonom stanovených nariadení. Po ukončení prác bola úspešnosť sanačného zákroku vždy potvrdená meraním koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší.

Azbest bol v Československu až do konca 70. rokov minulého storočia jedným z najpoužívanejších stavebných materiálov. Pri akýchkoľvek stavebných zásahoch do všetkých starších budov je preto nevyhnutné najprv preveriť jeho prítomnosť a v prípade pozitívneho nálezu ho nechať odborne odstrániť. „Azbest je klasifikovaný ako nebezpečný odpad, preto by sa s ním malo zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou a podľa platných noriem. Bohužiaľ súčasná legislatíva je nastavená tak, že je možné nariadenia obchádzať. Často sme tak svedkami neodbornej a zdraviu nebezpečnej demontáže i nevyhovujúcej likvidácie,“ dodal Tomko.

Informácie o stavbe: Názov stavby: Likvidácia azbestu v priestoroch Atómovej elektrárne Mochovce, závod 3, 4 Miesto: Mochovce Investor> SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. Celková cena: 205, 144 tis. eur Realizuje: Zmluvný dodávateľ Skanska Technológie a.s. Košice, subdodávateľ Skanska CZ a.s., Závod 02, stredisko Azbest

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647