c

Rekonštrukcia vodovodu v centre Bratislavy pomohla odkryť históriu mesta

Tlačová správa 8.9.2008 0:00 CET

Bratislava Kompletná rekonštrukcia takmer 700 metrového vodovodné potrubia v historickom centre Bratislavy v objeme približne 12 mil. Sk (398,33 tis. €) je po roku prác spoločnosti Skanska ukončená. Nevyhovujúci stav pôvodného potrubia by v prípade poruchy ohrozil historické budovy a zbierky, ktoré sa nachádzajú v suterénoch okolitých budov. Projekt financovala Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Rekonštrukcia vodovodu pomohla odkryt históriu mesta

Rekonštrukcia vodovodu v Starom Meste postupovala po častiach – opravovali sa približne 100 metrové úseky na uliciach Klariská, Kapitulská, Farská, Na Vŕšku a Prepoštská. „ Pri postupe prác sme museli rešpektovať určité ustanovenia o užívaní komunikácie, ktoré umožňovali v našom prípade pracovať vždy iba na jednej ulici. Následne po jej sprejazdnení sme mohli pokračovať na ďalšej, čo práce spomaľovalo. Rovnako sme museli brať ohľad i na históriu, ktorú sa nám pri výkopoch podarilo odkryť, napr. múry sakrálnych stavieb, či barokovú kanalizáciu,“ spresnil Ján Lajtman zo spoločnosti Skanska BS.

Stav pôvodného potrubia v dĺžke 682,9 m bol na hranici životnosti. Nahradilo ho nové liatinové potrubie DN 100 (na Kapitulskej ul. 335,5 m, na Prešpotskej 96,6 m, na Farskej ul. 83,7, Na Vŕšku 68,3 m a na Klariskej ul. 98,8 m nového potrubia). Súčasťou stavby bolo aj zavedenie 30 nových vodovodných prípojok po vodomer domov.

Základné údaje: Názov stavby: Bratislava, ul. Na Vŕšku–Kapitulská–Klariská–Farská–Prepoštská, rekonštrukcia vodovodu Lokalita: Bratislava, Staré Mesto Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zhotoviteľ: Skanska BS a.s. Dĺžka vodovodu: 682,9 m Počet vodovod. prípojok: 39 Začiatok prác: august 2007 Ukončenie prác: september 2008

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647