c

Nová výrobňa asfaltových zmesí pri Trnave je pripravená na stavebnú sezónu

Tlačová správa 24.6.2008 0:00 CET

Trnava Po desiatich mesiacoch od začiatku výstavby sa oficiálne spustila prevádzka nového závodu na výrobu asfaltových zmesí v Šelpiciach pri Trnave. Ide o druhý závod tohto druhu v hodnote 150 mil. Sk, ktorý na Slovensku postavila spoločnosť Skanska. Moderná obaľovňa s technológiou spĺňajúcou najvyššie ekologické štandardy ročne vyrobí 50 tis. ton asfaltových zmesí, ktoré sa využijú najmä pri výstavbe komunikácií v Trnavskom kraji.

,„Sme tu, lebo chceme ponúknuť kvalitu a veríme v potenciál tohto regiónu. Moderná technológia výroby v tomto závode spĺňa najvyššie štandardy vo vzťahu k životnému prostrediu a zabezpečuje naozaj vysokú efektivitu práce,“ uviedol Marek Štancel zo spoločnosti Skanska BS. Do výstavby novej výkonnejšej obaľovne aj na západnom Slovensku, neďaleko obce Šelpice pri Trnave sa rozhodla Skanska BS investovať po spustení výroby v obaľovni asfaltových zmesí v obci Veľká Ida pri Košiciach.

Výstavba reaguje na pripravovanú modernizáciu cestnej siete v regióne Trnavského samosprávneho kraja. Plný výkon závodu sa očakáva predovšetkým v najbližších rokoch, keď začne plánované rozširovanie diaľnice Bratislava – Trnava, výstavba severného obchvatu Trnavy ako aj nevyhnutne potrebné opravy ciest II. a III. triedy. Spádová oblasť pre ukladanie asfaltových zmesí predstavuje 70 kilometrov a bude zahŕňať aj Bratislavu.

Základné údaje: Názov stavby: Výstavba obaľovne živičných zmesí Lokalita: Priemyselná zóna 3 km od obce Šelpice a 4 km od mesta Trnava Investor: Skanska BS a.s. (cca 150 mil. Sk) Technológia: AMMANN Typ: UniGlobe 160 Maximálna produkcia živíc: 160t/h Začiatok prác: august 2007 Ukončenie prác: máj 2008