c

Skanska se na kodaňském summitu COP15 vyslovila pro silnou mezinárodní dohodu

Tlačová správa 9.12.2009 0:00 CET

Společně s mnoha dalšími nadnárodními společnostmi učinila Skanska řadu kroků k iniciování silné globální dohody, jež by měla být uzavřena v rámci Konference OSN o klimatických změnách (COP 15). Konference se koná v Kodani ve dnech 7. až 18. prosince.

COP15

Skanska jakožto jediná skandinávská společnost a jediná společnost ze stavebního odvětví, přispěla ke vzniku Kodaňského komuniké a také ho podpořila svým podpisem.

V tomto komuniké přes 850 představitelů čelních světových firem jasně říká: „Toto je obtížná, náročná doba pro mezinárodní podnikatelskou komunitu a pokud Konference OSN o klimatických změnách dopadne špatně, situace se ještě zhorší, neboť stoupne nejistota a bude podkopána důvěra.“ Společnosti své prohlášení uzavírají slovy: „Čím ambicióznější bude vytyčený rámec, tím větších úspěchů bude dosaženo,“ nicméně signatáři komuniké zároveň uzavírají svou výzvu slovy: „odklad není řešení“.

Podnikatelská sféra je jedinou součástí občanské společnosti, která disponuje zdroji a schopnostmi změnit v budoucnosti tvář světa. Vlády mohou tento vývoj usnadnit a urychlit, nicméně většinu práce budou muset vykonat podnikatelské subjekty.

„Pro podnikatelskou sféru jde o naprosto zásadní věc. Svět potřebuje větší a především rychlejší iniciativu. Je zapotřebí silného mezinárodního rámce, který podnikatelskému sektoru umožní dělat to, co umí nejlépe – totiž dlouhodobě plánovat a efektivně rozmisťovat zdroje. Pokud nebudou rámce řádně definovány, soukromé společnosti se pravděpodobně do žádných aktivit nepohrnou,“ říká prezident a generální ředitel společnosti Skanska Johan Karlström.

V souvislosti s konáním kodaňského kongresu COP15 bude společnost Skanska, společně se svým partnerem, jímž je Norrporten, hostit setkání podnikatelských skupin volajících po nutnosti globální dohody. Skanska a Norrporten podpoří toto setkání poskytnutím zázemí v podobě moderních kancelářských prostor „Neroporten“ situovaných mezi letištěm a centrem Kodaně.

Budovy jsou v průběhu svého životního cyklu nyní odpovědné za 40 procent celosvětových emisí oxidu uhličitého, což je víc, než například produkuje automobilový průmysl. Společnost Skanska nicméně má řešení a ambice vést stavebnictví ke snižování dopadu na globální klima.

„Společnost Skanska je pevně odhodlána dostát své společenské úloze a pomáhat společnosti vyvarovat se nebezpečných klimatických změn. Víme, že můžeme být důležitou součástí komplexního řešení,“ říká Johan Karlström.

V rámci snah o snížení ekologických dopadů stavebnictví založila společnost Skanska zvláštní ekologickou jednotku Green Business, která bude pracovat na rozvoji nabídky „zelených řešení“ pro klienty společnosti Skanska. Součástí této nabídky budou například řešení a dohody týkající se průběžných inovací tak, aby bylo zajištěno, že nemovitost zůstane stejně energeticky efektivní, a to i roky poté, co byla budova postavena nebo renovována.

„O klimatických změnách je třeba neustále diskutovat a stejně tak je zapotřebí zdůrazňovat výhody nastíněných energeticky efektivních řešení. Snažíme se podporovat naše zákazníky v dialogu ohledně toho, jakým způsobem lze společně pracovat na snížení dopadů nebezpečných klimatických změn,“ říká Cecilia Fasth, Green Business Officer (GBO) a ředitelka ekologické divize Green Business společnosti Skanska.

Plný text kodaňského komuniké společně se seznamem firem, které tuto iniciativu podporují, najdete na adrese www.copenhagencommunique.com. Skanska Commercial Development Europe je jednou ze 14 obchodních jednotek ve skupině Skanska. Svou činnost zaměřuje především na stavební a developerské aktivity administrativních budov a logistických prostor. Soustřeďuje se na development v hlavních metropolitních oblastech České republiky, Maďarska a Polska. Skanska Commercial Development Europe je rozdělena do tří lokálních společností: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary a Skanska Property Poland. Další informace o společnosti a jejích projektech můžete najít na: www.skanska.com/property

Skanska Property Czech Republic, s.r.o., dceřiná společnost švédské skupiny Skanska Commercial Development Europe (SCDE), je zkušeným developerem v oblasti rozvoje komerčních nemovitostí. Společnost je na českém trhu aktivní od r. 1997 a v Praze realizovala řadu administrativních budov a obchodních prostor. V současné době staví kancelářské budovy v Praze a Ostravě a připravuje za Prahou výstavbu velkého logistického parku. Společnost spravuje všechny realizované projekty od prvotního konceptu přes pronájem celé budovy až po její prodej. Kancelářská budova Nordica Ostrava jako první v České republice získala certifikát GreenBuilding za energetickou úsporu. Další informace o společnosti a jejích projektech můžete najít na: www.skanska.cz/property

Stavební a developerská Skupina Skanska v České a Slovenské republice je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby. V čele holdingu stojí společnost Skanska CS a.s. s dceřinými akciovými společnostmi Skanska CZ pro pozemní stavitelství, Skanska DS pro dopravní stavitelství, Skanska Reality pro development, zejména rezidenční, a Skanska Servis pro obslužné činnosti. Další informace o společnosti můžete najít na: www.skanska.sk.

Súbory na stiahnutie