c

Skanska SK a.s. ukončila veľkú fúziu

Tlačová správa 7.4.2010 0:00 CET

Bratislava Od 1. apríla 2010 pôsobí na slovenskom stavebnom trhu nová spoločnosť – Skanska SK a.s.. Je výsledkom zrealizovaného zámeru zlúčenia šiestich spoločností, ktoré k rovnakému dátumu fyzicky ukončili svoju činnosť a právne zanikli. Nové, centrálne riadenie doterajších aktivít zvýši efektivitu a posilní postavenie Skanska SK a.s. na trhu. Základný kapitál novej firmy je 1, 660 mil. eur.

„Fúziou spoločností pôsobiacich v skupine Skanska sme na Slovensku uzatvorili významné obdobie z hľadiska reštrukturalizácie našej spoločnosti. Vo všetkých oblastiach trhu, kde spoločnosti doposiaľ podnikali samostatne, vďaka novému organizačnému a procesnému riadeniu posilníme našu schopnosť pružne reagovať na ich vývoj,“ uviedol Tibor Kočvara , generálny riaditeľ Skanska SK a.s. “Fúzia je operácia vo vnútri firmy, súčasť projektu JednaSkanska. Práve prostredníctvom neho sme sa organizačne priblížili našej materskej spoločnosti Skanska AB a Skanska a.s. v ČR,“ dodal T. Kočvara.

Spoločnosti, ktoré fúziou zanikli:

Skanska PS a.s. Skanska Slovensko s.r.o. Skanska Reality SK, s.r.o. Stamart Martin s.r.o. Skanska Technológie a.s. Skanska BS a.s.,

Nová spoločnosť:

Skanska SK a. s. so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava, generálny riaditeľ Tibor Kočvara.

Skanska SK a.s. zastrešuje: • Závod PS SK 01 Martin • Závod PS SK 02 Bratislava • Závod SK 10 Technológie Košice • Závod Cesty, mosty SK • Závod Tunely SK • Závod Železničné staviteľstvo SK • Závod Skanska Reality SK • Závod Servis SK

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647