c

Z ruín košického pivovaru vyrastie moderné biznis centrum

Tlačová správa 1.7.2008 0:00 CET

Košice Na hranici Starého a Nového mesta v Košiciach začne už v júli výstavba novej administratívnej budovy a centra obchodu a služieb - Cassovar Business Center I. Stavebné práce na projekte za viac ako 1 miliardu Sk, zabezpečuje spoločnosť Stamart Martin - člen skupiny Skanska. Výstavba komplexu prebieha v dvoch etapách a potrvá až do druhej polovice roka 2009. Investorom projektu je spoločnosť Cassovar Business Center a.s.

Budova nového biznis centra je súčasťou komplexu CASSOVAR na Floriánskej ulici v Košiciach. Obchodno-administratívny komplex bude dobre dostupný pre peších aj pre automobilovú dopravu. Samotné historické centrum (dóm Sv. Alžbety) je pešou chôdzou vzdialené približne 8 minút. V minulom storočí lokalite dominoval mestský pivovar, v ktorom bola výroba ukončená ešte v 90-tych rokoch. „Doteraz to bola hlavne priemyselná zóna, ktorá dlhodobo chátrala a predstavovala ekologické nebezpečenstvo. Vďaka modernej architektúre tejto stavby nadobudne lokalita novú tvár, a navyše plynule prepojí Staré a Nové mesto,“ uviedol Marián Bukovský, obchodný riaditeľ zo spoločnosti Stamart Martin, ktorá je generálnym dodávateľom stavebného diela.

Budova bude pozostávať z 9 nadzemných a 2 podzemných podlaží. Funkčne je rozdelená na dve časti – administratívny objekt a obchodné centrum. Celkovo ponúkne približne 15 000 m2 kancelárskych priestorov koncipovaných ako reprezentačné sídla spoločností. Približne 8 000 m2 bude k dispozícii na prenájom obchodných priestorov. Súčasťou objektu sú spoločné veľkopriestorové garáže situované v dvoch podzemných podlažiach.

Areál budúceho biznis centra vymedzujú ulice Vojenská a Floriánska, medzi ktorými bude postavená nová spojovacia komunikácia. Vybudovaná bude aj potrebná infraštruktúra, nové inžinierske siete a komunikácie, architektonicko-terénne a sadové úpravy.

Základné údaje: Názov stavby: Cassovar Business Center I Lokalita: Košice, Floriánska ulica Investor: Cassovar Business Center a.s. Projektový manažér: PeeMDe Global a.s. Architekt: AK ing.arch. Ľubomír Závodný Výška investície: 1,146 mil. Sk Zhotoviteľ: Stamart Martin, s.r.o. Veľkosť: kancelárske priestory – cca 15 000 m2 obchodné priestory - cca 8 000 m2 parkoviská - cca 13 000 m2 Začiatok výstavby (II. etapa): júl 2008 Ukončenie výstavby: august 2009 (administratívna časť a parkoviská) november 2009 (obchodné centrum)

Viac informácií nájdete na www.skanska.sk a vizualizácie na www.cassovar.sk