c

Centrálna zóna mesta Sliač obnovená

Tlačová správa 29.5.2013 11:15 CET

S l i a č, okres Zvolen (28. máj 2013) – obnovená centrálna zóna mesta Sliač už naplno slúži miestnym obyvateľom i návštevníkom. Vďaka jej revitalizácii a obnove pribudli v meste lavičky, potrebný mobiliár, verejné osvetlenie i zeleň. Ozdobou priestranstva je nová osvetlená fontána. Práce v hodnote približne 450 tis. eur realizovala spoločnosť Skanska a ukončila ich v stanovenom termíne.

Sliac

Obnova sa týkala centrálnej časti mesta s obchodnými a administratívnymi objektmi od Rybárskej  až po Záhorského ulicu.

Revitalizácia prispela ku kvalitnejšiemu fungovaniu centra mesta, ktoré teraz poskytuje obyvateľom kultivovaný a estetický zhromažďovací priestor i oddychovú a rekreačnú oázu,“ povedal Ing. Jozef Žabka, prednosta Mestského úradu Sliač.

Nevyhnutnou obnovou prešli spevnené plochy v okolí zdravotného strediska a Domu služieb.

Pri nákupnom centre sme vybudovali 33 nových parkovacích miest  a za Domom služieb parkovaciu plochu  pre 10 vozidiel,“ povedal Jozef Róža, stavbyvedúci zo Skanska SK.

Opravené boli chodníky, obrubníky i obslužná komunikácia slúžiaca na zásobovanie obchodného domu. Na uliciach SNP a 1. mája boli dobudované  pásy pre peších s povrchom z betónovej dlažby a pre cestujúcich je na ulici SNP umiestnená nová autobusová zastávka.

Ozdobou celého priestranstva je nová osvetlená fontána pri nákupnom centre, okolo ktorej sú osadené lavičky a vysadená nová alej z guľovitých listnatých stromov.  Zjednocujúcim prvkom priestranstva je zeleň. Pôvodná prehustená zeleň bola prečistená a preriedená. Pribudli i smetné koše a nové verejné osvetlenie.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Revitalizácia centrálnej mestskej zóny

Objednávateľ:             Mesto Sliač

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ

Zmluvná cena:            447 583,91 € bez DPH

Spôsob financovania:   85% európsky fond regionálneho rozvoja

                               10% Štátny rozpočet SR

                                5% mesto Sliač

Začiatok výstavby:      04/2012

Ukončenie výstavby:    04/2013

 

Súbory na stiahnutie