c

Práce na tuneli pod Bratislavským hradom postupujú podľa plánu

Tlačová správa 21.12.2009 0:00 CET

Bratislava Výmenou starého vodovodného potrubia a jeho uložením do nového železobetónového kolektora v tuneli pod hradom, ktoré bude následne prevádzkovať Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., boli pre tento rok ukončené práce na rekonštrukcii tunela pod Bratislavským hradom. Rekonštrukcia objektu, ktorá začala v máji tohto roka, je naplánovaná do mája 2010. Celkové náklady predstavujú 2,3 mil. € bez DPH, pričom cena kompletnej rekonštrukcie tunela je plánovaná na 8,1 ml. € bez DPH.

tunel pod Bratislavským hradom

„Tento rok sme práce zavŕšili úspešnou tlakovou skúškou nového potrubia DN 800. Pre budúci rok nám ostáva vybudovať prepojenia oboch portálov tunela, ako aj zakrytie kolektora poklopmi v rámci konečných povrchových úprav do definitívnej nivelety koľajového zvršku“, vysvetlil Miroslav Patsch, projektový manažér zo Skanska BS.

Tunel bol vybudovaný v rokoch 1943-1949 ako cestný tunel. Posledná väčšia rekonštrukcia stavby sa uskutočnila v 80. rokoch. „Jedným z cieľov rekonštrukcie je zabezpečenie statickej bezpečnosti a trvanlivosti nosnej konštrukcie. Po ukončení prác by mal tunel spĺňať všetky prísne európske bezpečnostné kritériá,“ uviedol Ing. Dušan Chovanec, manažér obchodu a ekonomiky OHL ŽS, a.s. organizačná zložka. Bude kompletne osvetlený a pod stálym kamerovým dohľadom. Zároveň sa zvýši aj rýchlosť električiek, ktorá bola v posledných mesiacoch pred jeho zatvorením pre bezpečnosť cestujúcich znížená na 10 km/h.

Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava a.s. oficiálne spustili projekt rekonštrukcie električkového tunela pod Bratislavským hradom v máji 2009. Zhotoviteľom sú spoločnosti OHL ŽS, a.s., Skanska BS a.s. Prievidza a Trnavská stavebná spoločnosť a.s.

Základné informácie o stavbe: Názov stavby: Rekonštrukcia električkového tunela Investor: Hlavné mesto SE Bratislava Zhotoviteľ: OHL ŽS, a.s., Skanska BS, a.s. Prievidza a Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. Začiatok prác: máj 2009 Ukončenie prác: máj 2010 Celkové náklady: 8,1 mil. € bez DPH.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647