c

Na východe sa investuje do rekonštrukcií ciest a mostov

Tlačová správa 12.11.2009 0:00 CET

Prešov Zlý technický stav cesty spôsobený nefunkčným odvodnením cestnej komunikácie na spojnici Prešov – Vranov nad Topľou si vyžiadali investície do rekonštrukcie vo výške takmer pol milióna eur. Práce na výstavbe cestnej kanalizácie s vyústením do miestneho recipientu cez odlučovač ropných látok, na úpravách cestnej komunikácie ako aj na úprave chodníkov v dotknutom úseku štátnej cesty zabezpečuje spoločnosť Skanska, pričom ich ukončenie plánuje v lete 2010.

Stavba tvorí jeden celok a nie je členená na etapy. Pozostáva zo štyroch objektov – úpravy cesty I/18, rekonštrukcie chodníkov, mosta a výstavby novej cestnej kanalizácie. „Cestu upravujeme v dĺžke 373 m, pričom jej šírka ostane zachovaná. Odvodnenie cesty je riešené s dôrazom na životné prostredie – odlučovač ropných látok zabezpečí, aby voda z vozovky neznečistila Porubský potok. Čo sa mosta týka, odstránime pôvodnú oceľovú lávku pre peších a pomocou dvoch prefabrikátov, nosníkov ho jednostranne rozšírime“, povedal Ľubomír Slimák, stavbyvedúci zo Skanska BS.

Stavba sa realizuje v intraviláne obce Lada, okres Prešov. Celková dĺžka rekonštrukcie je 406 m.

Objekty stavby: 100-00 Úprava cesty I/18 101-00 Chodníky 200-00 Most č. 18-455 500-00 Cestná kanalizácia

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: I/18 Lada prieťah Investor: Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice Zhotoviteľ : Skanska BS a.s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza Zmluvná cena: 480, 76 tis. EUR bez DPH Začiatok výstavby: september 2009 Ukončenie výstavby: júl 2010

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647