c

V obci Leles začali revitalizačné práce

Tlačová správa 25.4.2013 11:00 CET

L e l e s, okres Trebišov (25. apríl 2013) – v obci Leles sa začali práce na jej revitalizácii a obnove. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti chodcov i motoristov na miestnych komunikáciách, ako aj zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov i návštevníkov obce. Projekt v hodnote viac ako 1 mil. eur realizuje spoločnosť Skanska a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Hotový by mal byť v novembri tohto roku.

Leles

Projekt revitalizácie je rozdelený do 7 stavebných objektov. „Kladieme dôraz na prírodné materiály tradične používané v našom regióne, ako sú drevo, kameň či kov, použité v duchu súčasných stavebných trendov“, vyjadril sa Michal Zurbola, starosta obce Leles.

Rekonštrukcia sa týka najmä opravy miestnych komunikácií, zjednotenia ich nesúvislého a poškodeného povrchu ako aj obnovy a doplnenia chýbajúcich chodníkov a obrubníkov.

Začali sme pracovať na uliciach Nový rad a Hlavná, kde spolu s novými chodníkmi osadzujeme obrubníky a kladieme zámkovú dlažbu,“ povedal Ján Smolík, stavbyvedúci Skanska SK. „Práce realizujeme vlastnými kapacitami a na projekte sme zamestnali aj miestnych robotníkov,“ dodal.

Samostatným stavebným objektom je osadenie autobusových zastávok a prístreškov pre cestujúcich. Na nosné konštrukcie prístreškov sú navrhnuté prírodné materiály dostupné v mieste a okolí lokality výstavby.

Plocha pred kultúrnym domom bude taktiež upravená, zatrávnená, vysadené budú plazivé rastliny, kvety i nízka zeleň pri chodníkoch. Dobuduje sa 11 nových parkovacích miest. Osadené budú prvky  drobnej architektúry - stojany na bicykle, odpadkové koše, lavičky a pribudne i detské ihrisko.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Leles – revitalizácia obce s rómskym osídlením

Objednávateľ:             obec Leles

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK - Oblasť Východ

Zmluvná cena:            1 074 048,04 €

Spôsob financovania:   85% Európsky fond regionálneho rozvoja, Regionálny operačný program

                               10% štátny rozpočet SR

                                5% vlastné zdroje obce Leles                                  

 

Súbory na stiahnutie