c

Letisko na Sliači má novú runway

Tlačová správa 25.5.2010 0:00 CET

Banská Bystrica, Sliač Na letisku Sliač pri Banskej Bystrici bola uvedená do prevádzky zrekonštruovaná vzletová a pristávacia dráha. Realizátor projektu Združenie „Letisko Sliač“ dnes slávnostne odovzdalo stavbu objednávateľovi – Ministerstvu obrany SR do užívania presne po roku od začiatku prác.

„Rekonštrukcia dráhy bola nevyhnutná, nakoľko nespĺňala základné požiadavky kvality, ktorých hlavnými kritériami sú únosnosť a drsnosť, ako aj nové parametre zodpovedajúce požiadavkám NATO. Práce sa nám podarilo ukončiť podľa dohodnutého plánu po 362 dňoch od ich začatia“, povedal Ing. Peter Emmer, vedúci diela zo spoločnosti Metrostav - lídra Združenia „Letisko Sliač“.

Okrem zabezpečenia obojstranného predĺženia vzletovej a pristávacej časti dráhy a zabudovania nového konštrukčného riešenia jej vybavenia v rámci brzdiaceho a záchranného systému, realizovali členovia združenia - akciové spoločnosti Metrostav, Skanska a Doprastav aj obnovu svetelného vybavenia vzletovo-pristávacej dráhy, odvodnenie a zatrávnenie okolitých plôch. Sťahovanie techniky a personálu Leteckej základne Sliač z ich dočasného pôsobiska v Dopravnom leteckom krídle Kuchyňa sa začne pravdepodobne už začiatkom júna. Letisko bude primárne slúžiť armáde SR, a tak ako pred jeho generálnou rekonštrukciou bude v prípade potreby využívané aj pre nákladnú dopravu, prílety a odlety športových lietadiel a lietadiel pre špeciálne letecké práce, chartrové lety cez dovolenkovú sezónu, ako aj pre záchranný zdravotný systém a transplantačný program Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Základné údaje o stavbe:

Názov stavby: Rekonštrukcia letiska Sliač Miesto stavby: Letisko Sliač, Banská Bystrica Investor: Ministerstvo obrany SR Zhotoviteľ: Združenie „Letisko Sliač“ - Metrostav a.s. (líder), Doprastav a.s., Skanska a.s., Skanska SK a.s. Náklady: 40,319 mil. Eur Začiatok výstavby: 05/2009 Ukončenie výstavby: 05/2010