c

Košický Cassovar Business Center sa rozrastá o ďalší polyfunkčný objekt

Tlačová správa 19.1.2012 11:00 CET

K o š i c e (19. január 2012) - po realizácii I. etapy Cassovar Business Center v Košiciach v rokoch 2008 – 2010 spoločnosť Skanska už v týchto dňoch realizuje práce i na druhej etape výstavby biznis centra. „Košický kríž“ sa tak rozrastie nielen o administratívny komplex, ale súčasne aj o obchodné a parkovacie priestory. Investorom II. etapy projektu je Hotel Cassovar a.s., Košice. Termín ukončenia diela v hodnote približne 24,15 mil. eur  je naplánovaný na september tohto roka.

Cassovar Business Center

Komplex Cassovar Business Center je súčasťou tzv. „Košického kríža“, leží na hranici historického jadra, Starého a Nového mesta. Od Dómu Sv. Alžbety je vzdialený pešo iba 5 min. a od železničnej a autobusovej stanice 10 min.

Svojou podlažnou plochou 60.000 m² sa Cassovar Business Center stane najväčším obchodno - administratívnym komplexom v Košiciach a svojou architektúrou a stavebným a technologickým riešením reprezentuje vysokú európsku úroveň,“ povedal zástupca investora Ing. arch. Miroslav Marynčák.

Tento projekt je pre Skanska ideálny – naplno môžeme využiť vlastné synergie - či sa už jedná o kapacity a profesijné skúsenosti nášho člena - spoločnosti SkyBau s.r.o., ktorá je zhotoviteľom skeletu stavby, o technologické práce, ktoré zastreší náš Závod Technológie, či  infraštruktúrne práce, ktoré vieme takisto zabezpečiť vlastnými kapacitami ,“dodal Tibor Kočvara, generálny riaditeľ Skanska SK.

Vertikálne je objekt CBC delený na dve stavebné etapy CBC I a CBC II.

Horizontálne je členený na tri funkčné časti :

-       2 podzemné technické a parkovacie podlažia s plochou 15.500 m²,

-       2 retailové podlažia na ploche 13.500 m²,

-       7- a 9-podlažná administratívna časť s rozlohou 31.000 m².

 

Cassovar Business Center II

Polyfunkčný objekt sa delí na dva funkčne oddelené celky. Dominantou je administratívny objekt s prevádzkou situovanou v 2. a 4.-11. nadzemnom podlaží a so vstupnou halou na 1. nadzemnom podlaží. Administratívna budova je navrhnutá a riešená s funkčým využitím ako jeden prevádzkový podnik.

V časti administratívneho objektu je v úrovni 3. nadzemného podlažia vytvorené technologické podlažie, v ktorom sú sústredené strojovne vzduchotechniky a chladu, plynová kotolňa a rozvodňa nízkeho napätia pre celý polyfunkčný objekt.

Obchodné priestory sú plánované v 1. nadzemnom podlaží a budú prepojené s obchodnou galériou CBC I. Časť plochy prenajímateľných priestorov je plánovaná pre stravovacie jednotky.

Obidva funkčné celky majú spoločné dve garážové podlažia umiestnené v 1.a 2. podzemnom podlaží s parkovacími státiami. Vjazd do garáže je riešený prekrytou obojsmernou rampou z Floriánskej ulice. V priestore garáží je ohradený priestor pre odkladanie bicyklov pracovníkov administratívnej časti.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Cassovar Business Center II

Lokalita: Košice:          Staré Mesto, Žriedlová ulica

Investor:                    Hotel Cassovar a.s., Košice

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod PS SK 01 Martin

Zmluvná cena:            24 150 000 € bez DPH

Začiatok výstavby:      07/2011

Ukončenie výstavby:    09/2012

 

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647