c

Nový priemyselný park prinesie prácu do Vranova nad Topľou

Tlačová správa 21.11.2008 0:00 CET

Vranov nad Topľou Po ôsmich mesiacoch výstavby je nový priemyselný park vo Vranove nad Topľou, v ktorom vznikne najmenej 560 pracovných miest, pripravený na prevádzku. Na výstavbu parku za 120 mil. Sk (3,98 mil. €), ktorý postavila spoločnosť Skanska, dostalo mesto nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.

Nový priemyselný park Vranova nad Toplou

Priemyselný park, ktorý sa nachádza v lokalite Ferovo na okraji mesta Vranov nad Topľou, sa svojou rozlohou – viac ako160 tis. m2 - zaradil medzi najväčšie priemyselné areály „na zelenej lúke“, ktoré boli doteraz na východe Slovenska postavené. „Stavebné práce v priemyselnom parku pozostávali z výstavby budovy správy parku, osvetlenia, oplotenia, komunikácií, parkovísk, transformačnej stanice, regulačnej stanice plynu a kompletných inžinierskych sietí, aby boli vytvorené vhodné podmienky na podnikanie budúcich investorov s maximálnym ohľadom na okolité životné prostredie,“ povedal Ivan Gajdoš, riaditeľ závodu Východ zo spoločnosti Skanska BS.

Nový priemyselný park zlepší podmienky rozvoja podnikania, obyvateľom regiónu však prinesie hlavne zlepšenie sociálnej situácie v podobe vytvorenia nových pracovných príležitostí. Park sa bude orientovať na viacero odvetví. “V prvej fáze by v parku mali byť firmy so zameraním na výrobu stavebných materiálov, laboratórnej techniky, drevovýroby, energetiky a z oblasti textilného a strojárskeho priemyslu. Ide o domácich aj zahraničných investorov,“ povedal Tomáš Lešo, primátor Vranova nad Topľou. Prví zamestnanci by v parku mali začať pracovať v lete 2009.

Základné údaje: Názov stavby: Priemyselný park Vranov nad Topľou - Ferovo Lokalita: Vranov nad Topľou Investor: Mesto Vranov nad Topľou Zhotoviteľ: Skanska BS a.s. Celková plocha areálu: 160 tis. m2 Začiatok výstavby: február 2008 Ukončenie výstavby: október 2008

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647