c

Stromom roka 2009 sa stal topoľ čierny z Bratislavy

Tlačová správa 22.10.2009 0:00 CET

Topoľ čierny z Bratislavy sa môže pochváliť prvenstvom v ankete o titul Strom roka 2009. S počtom 596 hlasov tesne porazil druhý v poradí brest horský z Liptovských Revúc a tretiu lipu veľkolistú z Myjavy, ktorá dlhodobo viedla na čele tabuľky. O poradí stromov – 12 finalistov rozhodlo takmer 3800 hlasov. Už siedmy ročník ankety, ktorej generálnym partnerom je skupina Skanska na Slovensku, vyhlásila Nadácia Ekopolis.

Topol cierny, Bratislava – areál Ekonomickej univerzity v Petrža

Víťazný topoľ čierny dostane odmenu v podobe komplexného dendrologického posudku od odborného partnera ankety – arboristickej spoločnosti ISA Slovensko ako aj finančný príspevok 332 €. „Tohtoročný víťaz je výborným dôkazom toho, že ani ľuďom na sídlisku nie je zeleň ľahostajná a zaujímajú sa o ňu. Je to strom, ktorý má viac ako osem krížikov a prežil masovú výstavbu Petržalky. Je dobré, že ľudia naň nezabudli“, povedala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera ankety. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnili na 2. a 3. mieste, získajú rovnakú peňažnú čiastku ako víťaz, pričom môže byť použitá na ošetrenie, alebo úpravu ich okolia.

Do májovej uzávierky ankety prišlo do Nadácie Ekopolis 88 nominácií stromov z celého Slovenska. Zo všetkých prihlásených vybrala porota 12 finalistov. „Po prvýkrát sme v ankete Strom roka zaznamenali takú vyrovnanosť v hlasovaní. Svedčí to jednak o dobrom výbere finalistov spomedzi všetkých prihlásených stromov, ale tiež aj o tom, že ľudia z rôznych regiónov „svoje“ stromy dobre poznajú a radi im posielali hlasy,“ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Fotografie a príbehy stromov boli uverejnené na www.ekopolis.sk, www.skanska.sk a v médiách. Hlasovať za svoj strom mohli záujemcovia prostredníctvom SMS správy, poštou alebo priamo na internete od 11. júla do 2. októbra 2009.

Anketa Strom, ktorej poslaním je upozorniť na staré, vzácne či inak zaujímavé stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie a jeho ochranu, je súčasťou grantového programu Nadácie Ekopolis - Ľudia pre stromy. Generálnym partnerom programu je už štvrtý rok skupina Skanska v SR.

■ Viac informácií o víťazných stromoch

Strom č.1. - Topoľ čierny, Bratislava – areál Ekonomickej univerzity v Petržalke, vek: 84 rokov, obvod: 430 cm, výška: 40 m V lokalite, kde sa topoľ nachádza, boli vysadené stromy pre potreby remeselnej výroby korytárov, ktorí v Petržalke žili ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Topoľ prežil urbanizáciu Petržalky a dnes je ozdobou areálu univerzity.

Strom č.2 - Brest horský, Liptovské Revúce – lokalita Hlinisko, pri kaplnke sv. Ondreja, okres Ružomberok, vek: 400 rokov, obvod: 470 cm, výška: 27 m Strom Matuzalem je vzhľadom na svoj vek v obdivuhodne dobrom zdravotnom stave. Napriek výskytu v tesnej blízkosti štátnej cesty odolal „rozmarom“ človeka a dodnes je tichým svedkom udalostí v obci.

Strom č.3 - Lipa veľkolistá srdcovitolistá, Myjava – Turá Lúka, lokalita u Belanských, pri dome č. 564, vek: 605 rokov, obvod: 1 015 cm, výška: 16 m Strom patrí k najstarším drevinám na Slovensku, v okrese Myjava je najstarším evidovaným chráneným stromom. Od roku 1990 je vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku. Je unikátny nielen vekom a rozmermi, ale aj tvarom kmeňa. Pre okolie má mimoriadny estetický, vedecký, kultúrny a krajinotvorný význam.

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647