c

Nový autosalón FORD vyrastie v Martine na Kollárovej ulici

Tlačová správa 4.6.2012 13:25 CET

M a r t i n (4. jún 2012) – na ploche 275m2 ponúkne svoje služby nový autosalón FORD v Martine, na ktorého výstavbe sa v týchto dňoch už intenzívne pracuje.  Do prevádzky by mal byť uvedený v októbri tohto roku. Práce na objekte v hodnote 311 tisíc eur pre investora J.M. MARTIN realizuje spoločnosť Skanska.

Ford_vizualizacia

Zámerom investora je výstavba nového autosalónu. „Umiestnenie autosalónu sme zvolili najmä z dôvodu, že susedí s prevádzkou servisu vozidiel Ford, ktorý tu funguje už druhý rok. Samozrejme výstavba na vlastnom pozemku náklady na realizáciu znižuje,“ povedal Ing. Pavel Ondroušek zo spoločnosti  J.M. MARTIN, spol. s r.o.

Tvar objektu je prispôsobený možnostiam územia. Pôdorysne predstavuje päťuholníkovú plochu, pričom ani jeden z uhlov nie je identický. Použité materiály a farebné riešenie boli zvolené v súlade s požiadavkami importéra i investora. „ Pri výstavbe sme preto použili oceľ , kovové opláštenie a presklenené fasády s tieniacou technikou, “ dodal Marián Lamoš, stavbyvedúci zo Skanska SK.

Celý objekt  je jednopodlažný s dvojpodlažnou vstavanou časťou.  Prízemie je členené na predajnú plochu autosalónu, kde sa budú nachádzať vystavené vozidlá, predajné miesto, priestor pre zákazníkov a zázemie personálu.  Na prízemí situované schodisko  zabezpečí prístup do vstavanej časti, v ktorej bude umiestnená galéria a kancelárie.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Autosalón FORD

Investor/užívateľ:        J.M. MARTIN, spol. s r.o. Kollárova 85B, 03601 Martin

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Pozemné staviteľstvo SK 01 Martin

Zmluvná cena:            310 548 € bez DPH

Začiatok výstavby:      5/2012

Ukončenie výstavby:    10/2012