c

Víťazi siedmeho ročníka súťaže Študentská osobnosť Slovenska sú už známi

Tlačová správa 1.12.2011 12:30 CET

B r a t i s la v a (1. december  2011) – 11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si dnes prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska.

Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za školský rok 2010/2011 bolo do siedmeho ročníka súťaže nominovaných 78 študentov z 31 vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2010/2011 je tradične  spoločnosť Skanska SK a.s.

Podpora vzdelávania je jednou z oblastí, ktoré patria k prioritám našej spoločnosti,“ povedal Tibor Kočvara, generálny riaditeľ Skanska SK a.s. „Títo mladí vedci sú húževnatí a pracovití. Výsledok ich úsilia sa môže stať celospoločenským prospechom a prínosom, preto nás teší, že ich môžeme podporiť a pomôcť im otvoriť dvere k príležitostiam doma či v zahraničí,“ dodal.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci.

V siedmom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. Predstavitelia fakúlt a riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 78  študentov z 31 VŠ. V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu.

Každá zo zaslaných nominácií svedčí o úžasnom odbornom ale i ľudskom potenciáli, ktorý v týchto mladých ľuďoch máme. Som rád, že i my môžeme prispieť k ich motivácii k výnimočným výkonom. Zároveň chceme touto cestou upriamiť na nich pozornosť odbornej i laickej verejnosti, ktorá im právom patrí,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Top študentskou osobnosťou 2010/2011sa stal a cenu Prezidenta SR získal  Mgr. Michal Kšiňan, MAS. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, víťaz  kategórie Filozofia, politológia, právo, teológia. Ocenenie získal za vypracovanie dizertačnej práce na tému Milan Rastislav Štefánik- biografická esej, ktorú vypracoval pod dvojitým vedením Historického ústavu SAV a prestížnej francúzskej Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2010/2011:

1. kategória Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Boris Hudec, Elektrotechnický ústav SAV

2. kategória Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Ján Kukurugya, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach

3. kategória Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Ing. Karol Rástočný, Fakulta informatiky a informačných technológii STU v Bratislave

4. kategória Lekárske vedy, farmácia

Mgr. Dominika Mániková, Ústav experimentálnej onkológie SAV

5. kategória Prírodné vedy, chémia

RNDr. Ľudmila Hricová, Neurobiologický ústav SAV

6. kategória Stavebníctvo, architektúra

Ing. arch. Vladimír Hain, Fakulta architektúry STU v Bratislave

7. kategória Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (titul PhD. získala v šk.r. 2010/2011)

8. kategória Filozofia, politológia, právo, teológia

Mgr. Michal Kšiňan, MAS., Historický ústav SAV

9. kategória Kultúra a umenie

Adrián Mankovecký, Vysoká škola výtvarných  umení v Bratislave

10. kategória Ekonómia

Ing. Martin Grančay, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

11. kategória Šport

Bc. Monika Zemková, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

 

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má vyše 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov  vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii  šiestich spoločností Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. 

  

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647