c

Stavba roka 2008 - Hattrik pre diaľničný úsek D2 s tunelom Sitina!

Tlačová správa 26.6.2008 0:00 CET

Bratislava Prestížny titul Stavba roka 2008 patrí projektu D2 Lamačská cesta – Staré Grunty Bratislava konzorcia JV Taisei – Skanska. Na vyhlásení výsledkov 14. verejnej súťaže Stavba roka 2008 v historickej budove SND v Bratislave projekt, ktorého súčasťou je i tunel Sitina, okrem Hlavnej ceny Stavba roka 2008 získal aj Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela.

„Na titul Stavba roka 2008 pre projekt, ktorý nám štyri roky vyrastal pod rukami, sme naozaj hrdí. Viac ako polovicu prác z celkového objemu sa realizovalo práve na tuneli Sitina - technologicky i stavebne unikátny nielen u nás, ale i v Európe. Som rád, že Skanska BS mohla zúročiť svoje skúsenosti pri stavbe tunelov v zahraničí konečne aj doma, na Slovensku. Verím, že sme vybudovaním tohto projektu pomohli nielen motoristom, ale i životnému prostrediu v tejto lokalite. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na ňom podieľali“, povedal Miroslav Beka, generálny riaditeľ spoločnosti Skanska BS (pozn. na fotografii pri preberaní Hlavnej ceny Stavba roka 2008 z rúk ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho).

Stavbou roka 2008 projekt D2 Lamačská cesta – Staré Grunty Víťazným projektom je diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré Grunty, ktorého takmer 60 % prác predstavuje unikátny tunel Sitina. Stavba nového diaľničného úseku zahŕňa 3,3 km, z toho tunelom prechádza 1,4 km. K stavbe patrí 10 mostných objektov. Pretože jeho plánovaná trasa prechádzala cez vtedajší vstup do ZOO, súčasťou stavby je aj nový vstup do ZOO, a to od ulice Staré grunty.

Unikátna Sitina Tunel Sitina je kľúčovou súčasťou 3,3 km dlhého úseku diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré Grunty, ktorý dotvára súvislé diaľničné prepojenie Českej republiky cez Bratislavu do Maďarska. Tunelom Sitina denne prejde viac ako 20 tisíc vozidiel, čím sa do značnej miery odľahčila doprava na frekventovanej križovatke Patrónka. Sprejazdnenie tunela tak prinieslo veľkú úľavu ako miestnym obyvateľom, prechádzajúcim motoristom, tak i životnému prostrediu, ktoré doplácalo najmä na hromadenie výfukových plynov v ovzduší z áut čakajúcich v kolónach. Tunel má 2 rúry, jednu pre každý smer, pričom východná rúra meria 1 415 m a západná 1 440 m. Na prerazenie oboch tunelových rúr potrebovali raziči 17 mesiacov. Vedie plytko pod povrchom, priemerná hrúbka nadložia je 18 metrov. Dĺžka razených úsekov je1159 m a 1189 m, dĺžka hĺbených úsekov je 256 m a 251 m. Priečny profil tunela je 79 – 94 m², pozdĺžny sklon trasy predstavuje 2,34 %. V tuneli je päť únikových ciest, v každej rúre tri núdzové zálivy. Na každých 180 m je výklenok SOS, každých 80 m hydrant, vetranie je pozdĺžne. Chronológia vývoja projektu

1995 až 1996 • začiatok projektovej prípravy časti diaľnice Lamačská cesta – Staré Grunty v Bratislave štúdiou trasy a výberom optimálneho variantu v procese EIA. Náročnú projektovú dokumentáciu takmer 7 rokov pripravoval Dopravoprojekt Bratislava, a. s., v spolupráci s investorom novej diaľnice – Slovenskou správou ciest

1998 až 1999 • projektová príprava pokračovala spracovaním Dokumentácie pre územné rozhodnutie a Dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia

2002 • výberovým konaním na zhotoviteľa stavby bolo spomedzi troch súťažiacich vybrané japonsko-české konzorcium Taisei Corporation – Skanska DS, a. s.

2.jún 2003 • položením základného kameňa sa v Mlynskej doline v Bratislave začala výstavba diaľničného úseku D2 Lamačská cesta – Staré grunty, ktorého takmer 60 % prác predstavuje unikátny tunel Sitina. Stavba nového diaľničného úseku bude mať 3,3 km, z toho tunelom pôjde 1,4 km. Stavba obsahuje 10 mostných objektov. Pretože jeho trasa bude prechádzať cez súčasný vstup do ZOO, súčasťou stavby je aj nový vstup do ZOO, a to od ulice Staré grunty

30. október 2003 • začiatok razenia od juhovýchodného portálu

4. december 2003 • metropolita Slovenska, arcibiskup Ján Sokol posvätil diaľničný tunel Sitina. Tunel pri tejto príležitosti pomenovali podľa tradície po manželke primátora Bratislavy Františke Ďurkovskej – Tunel Františka. Krstná mama tunela potom v stene pravej tunelovej rúry odhalila sošku patrónky baníkov svätej Barbory, ktorú arcibiskup Sokol tiež posvätil a poprosil patrónku o ochranu ľudí, ktorí na tuneli pracujú

leto 2004 • začiatok razenia tunela od severozápadného portálu

7. november 2004 • razenie približne 1,5 km dlhého bratislavského tunela Sitina spomalili zložité geologické podmienky. Problémy razičom spôsobila značne tektonicky narušená hornina. Pretože hrozil zával, museli boky tunela spevňovať striekaným betónom.

10. marec 2005 • za účasti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu slávnostne prerazili budovaný diaľničný tunel Sitina, ktorý spojí hlavné tranzitné tepny mesta Bratislavy.

27. júl 2005 • konzorcium zložené z japonskej firmy Taisei Corporation a českej spoločnosti Eltodo EG, získalo časť zákazky na poslednom nedostavanom úseku diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré Grunty, ktorá vedie z Česka cez Bratislavu do Maďarska. Išlo o dodávku technológie pre tunel Sitina v Bratislave s dĺžkou 1 470 m

8. november 2005 • v tuneli Sitina dokončili vozovku. Jej cementovo-betónový povrch je oproti tradičnému asfaltu odolný proti zaťaženiu pri každej teplote. Netvoria sa na ňom nebezpečné koľaje, je nehorľavý, má dlhú životnosť

20. apríl 2007 • skončila sa inštalácia a úspešné skúšky technologických zariadení, ktoré realizovala Skanska Technológie, v bratislavskom tuneli Sitina . Technológia odvetrania stavby spĺňala najprísnejšie bezpečnostné kritériá

28. – 29. apríl 2007 • Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vykonala skúšky dopravných stavov tunela Sitina v Bratislave. Skúšala stavy tunela v súvislosti s jeho blížiacim sa odovzdaním do prevádzky

23. jún 2007 • slávnostné otvorenie tunela Sitina za účasti predstaviteľov štátu a realizačných tímov. Prvým automobilom prechádzajúcim cez tunel bol monopost formuly 1 s jazdcom Davidom Coulthardom

24. jún 2007 • prvé automobily prechádzajú tunelom Sitina

25. jún 2007 • tunel Sitina po prvýkrát zažíva nápor dennej prevádzky a zapája sa do života Bratislavy

Základné údaje: Lokalita: D2 Lamačská cesta – Staré Grunty Bratislava Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava Hlavný dodávateľ: JV Taisei – Skanska Subdodávateľ: Skanska BS, a. s., Prievidza Stavebný dozor: Stredisko výstavby diaľnic, Bratislava Projektant: Dopravoprojekt, a. s., Bratislava Realizačná dokumentácia: Terraprojekt, a. s., Bratislava, Infraprojekt, s. r. o., Bratislava Čas výstavby stavebnej časti: september 2003 až november 2005