c

„Košický kríž“ s novým biznis centrom

Tlačová správa 2.6.2010 0:00 CET

Košice Nová administratívna budova centra obchodu a služieb - Cassovar Business Center I. za viac ako 38 mil. eur bola oficiálne otvorená a uvedená do prevádzky. Projekt biznis centra v rámci komplexu Cassovar na Žriedlovej ulici v Košiciach od roku 2008 v dvoch etápách realizovala spoločnosť Skanska SK, Závod Martin. Investorom výstavby je Cassovar Business Center a.s.

Cassovar Business Center I.

Komplex Cassovar, ktorého je budova nového biznis centra súčasťou, leží na tzv. „Košickom kríži“- na hranici historického jadra, Starého a Nového mesta a pešo iba 5 min. od Dómu Sv. Alžbety a 10 min. od železničnej a autobusovej stanice. V minulom storočí lokalite dominoval mestský pivovar, v ktorom bola výroba ukončená ešte v 90-tych rokoch. Pred výstavbou Cassovaru táto prevažne priemyselná oblasť niekoľko rokov chátrala a predstavovala určité ekologické nebezpečenstvo. „Budova nového centra obchodu a služieb, ako aj rezidenčná časť komplexu, s ktorou susedí, práve vďaka peknej modernej architektúre táto naozaj lukratívna lokalita nadobúda nový rozmer, a navyše plynule prepojí Staré a Nové mesto“, Martin Műller, riaditeľ Závodu Martin.

„Zaujímavosťou výstavby bola záchrana starého pivovarského komína vysokého 60 m, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti stavebnej jamy, pričom jej dno je pod úrovňou spodnej hrany základu komína“, dodal Ján Somora , projektový manažér Závodu Martin. Pre zabezpečenie stability komína bola vybudovaná pilotová stena (hľbka pilôt je 8 m), spevnená v hornej časti železobetónovým vencom zakotveným oceľovými lanovými kotvami (dľžka kotiev 12 m ) vŕtanými šikmo pod komín. Na stavbe sa úspešne podieľal i ďalší závod spoločnosti Skanska SK - Závod SK 10 Technológie Košice, ktorý zabezpečoval práce súvisiace so vzduchotechnikou, vykurovaním, stabilnými hasiacimi zariadeniami a chladením.

Cassovar Business Center I. , ulica Žriedlová 11 - 13, pozostáva z 9 nadzemných a 2 podzemných podlaží na 41 000 m2 zastavanej podlažnej plochy. Funkčne je rozdelená na tri časti – administratívny objekt, obchodná galéria a podzemné parkovanie. Ponúka celkom 15 000 m2 kancelárskych priestorov koncipovaných ako reprezentačné sídlo IT spoločnosti. Približne 8 000 m2 je k dispozícii na prenájom obchodných priestorov a súčasťou objektu sú aj spoločné veľkopriestorové garáže situované v dvoch podzemných podlažiach.

Základné údaje o stavbe: Názov stavby: Cassovar Business Center I. Lokalita: Košice – Staré Mesto, Žriedlová ulica Investor: Cassovar Business Center a.s., Košice Projektový manažér: PeeMDe Global a.s., Košice Architekt: AK ing.arch. Ľubomír Závodný Výška investície: 38,04 mil. EUR (1,146 mil. Sk) Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., závod Martin. Veľkosť: kancelárske priestory – cca 15 000 m2 obchodné priestory - cca 8 000 m2 parkoviská - cca 13 000 m2 Začiatok výstavby (II. etapa): júl 2008 Ukončenie výstavby: december 2009 (administratívna časť a parkoviská) máj 2010 (obchodná časť)

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647