c

Slovenskí stavbári ukončili razenie tunela vo Švédsku s mesačným predstihom

Tlačová správa 28.11.2008 0:00 CET

Štokholm Razenie tunelov projektu Norra Länken NL11 v Štokholme ukončili tunelári zo spoločnosti Skanska v októbri 2008 oproti pôvodne plánovanému decembru 2008. Po prepojení všetkých častí projektu v celkovej cene takmer 1,5 mld. korún (48,8 mil. €) vznikne veľký obchvat Štokholmu s prístupom k najdôležitejším švédskym morským prístavom (Vartahamnen a Frihamnen), bránam lodnej dopravy do Fínska a Ruska. Spustenie projektu Norra Länken NL11 do prevádzky o polovicu odľahčí pozemnú dopravu v širšom centre Štokholmu. Dokončenie celého dopravného spojenia je plánované v roku 2015.

Slovenskí stavbári ukoncili razenie tunela vo Švédsku

Norra Länken je pokračovaním južného cestného spojenia Södra Länken a západného Essingeleden. Norra Länken tvorí spolu 11 km cestných tunelov, z toho je 9 km razených a 2 km hĺbených tunelov. Práce prebiehajú v mestskej zástavbe a za plnej premávky na frekventovaných štokholmských uliciach. „Naša časť, ktorú sme razili, pozostávala z hlavného cestného tunela dĺžky 350 m profilu 110 m², ventilačného tunela dĺžky 160 m a prepojovacích chodieb medzi hlavným tunelom a jestvujúcim tunelom Eugenia, ktorý bol počas celej výstavby v plnej prevádzke, v celkovej dĺžke cca 60 metrov“,vysvetlil Peter Balušík, projektový manažér zo spoločnosti Skanska BS.

Razenie bolo komplikované tesnou blízkosťou tak jestvujúceho tunela Eugenia v plnej prevádzke, ako aj areálu hlavnej štokholmskej nemocnice Karolinska. „Z tohto dôvodu boli pri každom odstrele prísne sledované vibrácie a podľa ich hodnôt boli upravované postupy, vrtné schémy i spôsob nabíjania vrtov trhavinou. Práce mohli prebiehať len ce deň, z dôvodu blízkosti mestskej zástavby. Napriek tomu sa nám podarilo dielo dokončiť k spokojnosti klienta a aj v predstihu oproti harmonogramu.“, dodal Peter Balušík.

Razenie začalo vo februári 2008 a bolo ukončené v októbri 2008. V súčasnosti prebiehajú zaisťovacie (striekaný betón a svorníky) a dokončovacie práce, ktoré budú ukončené v polovici decembra 2008. Stavba bude pokračovať v budúcom roku betonážou hĺbených tunelov, kde Skanska BS a.s. opäť chce dokázať svoje kvality.

Základné údaje: Názov stavby: Projekt Norra Lanken (Severná linka) v Štokholme, časť NL 11 Lokalita: Štokholm, Švédsko Hlavný investor: Vagverket, Sweden (Švédska správa ciest) Generálny projektant: SWECO, Sverige Zhotoviteľ stavby: Skanska AB, Sverige Celková cena stavby: 1,470 mld.Sk (48,8 mil. €) Subdodávateľ raziacich prác: Skanska BS a.s. Prievidza Začiatok raziacich prác : február 2008 Ukončenie raziacich prác : december 2008

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647