c

V Dolnej Strehovej sme odovzdali zrekonštruovanú cestu

Tlačová správa 3.7.2024 13:00 CET

Slávnostným prestrihnutím pásky za účasti predstaviteľov samosprávneho kraja i miestnej samosprávy sme ukončili rekonštrukciu 20 kilometrového úseku cesty druhej triedy v okrese Veľký Krtíš. Našu spoločnosť na stretnutí zastupovali riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo Ivan Dimitrov, oblastný manažér Robert Humenik a vedúci strediska Zvolen Peter Ošvát.

Slávnostné ukončenie rekonštrukcie cesty druhej triedy v okrese Veľký Krtíš

Cesta II/591 prinesie po rekonštrukcii bezpečnejšiu a komfortnejšiu prepravu pre obyvateľov, ale aj návštevníkov obľúbeného akvaparku v Dolnej Strehovej. 

„Nehovorím o plátaní, nehovorím o pár kilometroch, ale o historicky najväčšej súvislej rekonštrukcii ciest v tomto okrese. Som hrdý na to, že sa nám najmä vďaka eurofondom, ale aj vlastným zdrojom, podarilo dokončiť tento dôležitý projekt, ktorý zlepší život obyvateľov v celom širokom regióne a podporí aj turistický ruch,“ povedal na slávnosti predseda BBSK Ondrej Lunter.

Riaditeľ závodu IS Ivan Dimitrov: „Som veľmi rád a ďakujem BBSK, že nám umožnili túto rekonštrukciu a boli nám stále dobrým partnerom. Ďakujem za trpezlivosť všetkým starostom a obyvateľom dotknutých obcí, ktorí boli vystavení diskomfortu počas realizácie. Verím, že všetkým bude táto zrekonštruovaná cesta dobre slúžiť dlhé roky.“

Oblastný manažér Robert Humenik sumarizuje množstvo vykonanej práce: „Stavba zahŕňala komplexnú obnovu asfaltových vrstiev vozovky na dĺžke 19,975km, zrekonštruovali sme 10 mostných objektov, vybudovali novú lávku pre peších, zrekonštruovali 50 priepustov. Na celom úseku boli obnovené autobusové nástupištia, vrátane doplnenia verejného osvetlenia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov.“

Peter Ošvát, vedúci strediska Zvolen, dodáva: „Keďže sa jeden most ukázal v havarijnom stave, namiesto zosilnenia nosnej konštrukcie sme museli zrealizovať novú nosnú konštrukciu zo železobetónových mostných prefabrikátov a novej srpiahajúcej dosky. Celkovo sme na stavbe položili 28 800 t asfaltových zmesí a zapracovali 3 800 m3 betónových zmesí.“

Pôvodná zmluvná cena 6,48 mil. eur bola navýšená naviac prácami až na 8 mil. eur. Na stavbe pracovalo v priemere 30 pracovníkov, v najvyššom štádiu rozpracovanosti ich bolo až 60.