c

Zamestnanci spoločnosti Skanska pomáhajú už 11 rokov

Tlačová správa 20.6.2024 13:00 CET

Už jedenásť rokov organizujú zamestnanci spoločnosti Skanska Central Europe dobrovoľnícku pomoc tam, kde je to potrebné. Stovky zamestnancov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska sa zúčastnili 11. ročníka podujatia "Podaj ruku" a pomohli 22 neziskovým organizáciám.

Dobrovoľníci Skanska v Novom domove v Prievidzi

Zamestnanci spoločnosti Skanska si vyberajú niekoľko organizácií v blízkosti svojich pracovísk, aby strávili deň plateného voľna dobrovoľníckou prácou. Patria sem neziskové organizácie, vzdelávacie či zdravotnícke zariadenia. Podujatia sa zúčastňujú nielen zamestnanci kancelárií, ale aj kolegovia zo stavebných projektov.

"Najväčším prínosom tohto podujatia je, že ho vymysleli naši zamestnanci, ktorí ho už viac ako desať rokov sami organizujú. Vďaka ich nadšeniu sa dobrovoľníctvo za posledných desať rokov rozšírilo do ďalších krajín, pričom každý rok pribúdajú nové organizácie a noví účastníci. " hovorí Michal Jurka, prezident spoločnosti Skanska Central Europe.

Za uplynulých 11 rokov sa na podujatí zúčastnilo viac ako 1 800 zamestnancov, ktorí odpracovali 14 500 hodín a pomohli 215 organizáciám. Zamestnanci spoločnosti Skanska si však môžu zvoliť svoj dobrovoľnícky deň kedykoľvek počas roka, aby nedošlo k narušeniu bežnej prevádzky spoločnosti, a to ako na stavbách, tak aj v kanceláriách.

Komu pomohli zamestnanci spoločnosti Skanska tento rok?

SR – domov sociálnych služieb Nový domov Prievidza, Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá, materské centrum Hojdana Bratislava, nocľaháreň pre bezdomovcov Depaul Bratislava

CZ - Thomayerova fakultná nemocnica Praha, Škola Praha-Řeporyje, Charita Studénka, Sluňákov Olomouc, Meditačná záhrada Lipník nad Bečvou, MŠ Petřeka Radslavice, DDM Třinec, Ssvití škola Pardubice, Diakonie Daniela Praha,

PL - Hospic pátra Eugeniusza Dutkiewicza v Gdaňsku, Základňa ZHP Hufca (skautské centrum v Nowinkách), DPS sv. Rocha v Poznani, Dom osamelej matky vo Varšave, Komplex škôl a materských škôl pre deti s afáziou v Krakove, Nadácia L'ARCHE - komunita vo Vroclave, Nadácia zvierat Sulejówek.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313