c

Zamestnanci z piatich krajín spoločne pomáhajú

Tlačová správa 18.12.2023 13:00 CET

Zamestnanci spoločnosti Skanska na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku sa opäť spojili, aby pred Vianocami urobili radosť deťom bez rodín, opusteným seniorom alebo rodinám v núdzi. Symbolické stromčeky prianí v centrálach spoločnosti v týchto piatich krajinách slúžili ako zberné miesta pre darčeky a teraz sa stovky balíčkov doručujú adresátom.

Prievidza

Každoročne dostávame stovky prianí, ktoré sú zverejnené na intranete spoločnosti. Zamestnanci si ich tam rezervujú a po zakúpení ich prinesú pod vianočný stromček v jednom z jej sídiel. Tesne pred Vianocami potom putujú do neziskových organizácií, ktoré ich rozdelia konkrétnym príjemcom.

"Najcennejšie je, že túto iniciatívu vymysleli a vyvinuli samotní zamestnanci. Vôľa našich kolegov pomáhať tým, ktorí to potrebujú, z roka na rok rastie - ľudia majú dobré srdce a zapájajú sa naprieč krajinami," hovorí prezident spoločnosti Skanska Central Europe Michal Jurka.


Tento rok sme splnili želania ľuďom v núdzi z týchto organizácií:

 

 • Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, Prievidza 
 • Azylové centrum Betánia, Malacky 
 • Rodinné centrum Dorka, Košice 
 • Diakonie Církve Českobratrské - Azylové domy pre matky a deti, ČR
 • Dům seniorů Prostějov, ČR
 • Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, ČR
 • Krizové centrum pro děti, Brno-Řečkovice, ČR
 • Domov s denní péčí. Centrum sociální péče pro varšavský okres Vlašim, Polsko.  
 • Domov denních služeb. Centrum sociální péče v Krakově, Polsko. 
 • „Darčeky v krabici od topánok“, Maďarsko 
 • Továreň na darčeky (Fabrica de Daruri) - rumunská nezisková organizácia, ktorá pomáha rodinám v núdzi    

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313