c

Dva roky od začatia prác: Višňové ide naplno

Tlačová správa 4.7.2023 13:00 CET

Na stavbe D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové pracuje Skanska sedem dní v týždni, priamo v tuneli v nepretržitej dvojzmennej prevádzke.

Na diaľnici D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové práce intenzívne postupujú na všetkých stavebných objektoch (1)

„Na doplnenie a opravu primárneho ostenia bolo použitých 30 000 m3 striekaného betónu, boli ukončené všetky zostávajúce horné klenby sekundárneho ostenia tunela v počte 478 blokov. Pre ich vyhotovenie sa použilo 87 000 m3 betónu. Na zaizolovanie tunela sa spotrebovalo 142 000 m2 hydroizolačného súvrstva. Na finálny náter ostenia tunela je pripravených 800 blokov z celkového počtu 1260 blokov v oboch tunelových rúrach. Z dna tunela sa vyťažilo 64 000 m3 rúbaniny a spätne sa zabudovalo 30 000 m3 podkladného a výplňového betónu pláne vozovky,“ hovorí projektový manažér Skanska Róbert Zwilling

Oblastný manažér Skanska Vladimír Kotrík dodáva: „V tuneli dokončujeme štrbinové žľaby a podkladné vrstvy pod vozovku, prebieha oprava drenážneho odvodnenia tunela. Práce prebiehajú aj na sanácii ostenia v odvodňovacej štôlni. Na oboch portáloch tunela robíme definitívne obkladové konštrukcie, dokončili sme prevádzkovo-technologické objekty a káblové prepojenia tunela a vonkajšej časti portálov a diaľnice.“

Na úseku sa stavia celkovo 8 mostov, pričom unikátom je použitie rôznych stavebných technológií na každom z nich. To sa robí s cieľom urýchliť výstavbu, pričom každá technológia má špecifické výhody, ktoré sa dobre uplatňujú v náročnom teréne.

„Výstavba mostov pokračuje podľa harmonogramu. Položili sme všetky prefabrikované nosníky na mostných objektoch, najdlhšie mosty 203 a 202 už majú prejazdnú jednu stranu. Nosné konštrukcie pravého mosta SO 202 a ľavých mostov 203 a 204 budú ukončené do dvoch mesiacov. Na všetkých ostatných mostoch prebiehajú dokončovacie práce na mostnom zvršku, prebieha výstavba ríms, izolácií, zábradlí, odvodnení, PHS ako aj úpravy pod mostami,“ sumarizuje vedúci výrobného strediska mostov Viliam Kučera.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313