c

Zamestnanci spoločnosti Skanska pomáhajú v štyroch krajinách súčasne

Tlačová správa 29.6.2023 13:00 CET

Už v štyroch stredoeurópskych krajinách zamestnanci spoločnosti Skanska súčasne organizujú dobrovoľnícku pomoc tam, kde je to potrebné. Stovky zamestnancov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa zúčastnili na 10. ročníku podujatia Podaj ruku a pomohli 23 neziskovým organizáciám.

Desiaty ročník dobrovoľníckej Skanska aktivity Podaj ruku

Zamestnanci spoločnosti Skanska zo stavebných a developerských obchodných jednotiek si vybrali niekoľko organizácií v blízkosti svojich pracovísk, aby strávili deň plateného voľna dobrovoľníckou prácou. Boli medzi nimi neziskové organizácie a tiež vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia. Na podujatí sa zúčastňujú nielen zamestnanci z kancelárií, ale aj kolegovia pracujúci priamo na projektoch.

"Najcennejšie na tomto podujatí je, že si ho vymysleli zamestnanci a sami ho organizujú už desať rokov. Vďaka ich nadšeniu sa táto spontánna pomoc za desať rokov rozšírila do štyroch krajín a zapojili sa zamestnanci všetkých našich obchodných jednotiek," hovorí Michal Jurka, prezident spoločnosti Skanska Central Europe.

Za uplynulých desať rokov sa do akcie zapojilo viac ako 1 700 zamestnancov, ktorí odpracovali 14 300 hodín a pomohli 216 organizáciám. Zamestnanci spoločnosti Skanska si však svoj dobrovoľnícky deň môžu vybrať kedykoľvek počas roka, aby nebola narušená bežná prevádzka spoločnosti na stavbách aj v kanceláriách.

Komu pomáhali zamestnanci spoločnosti Skanska v tomto roku?

Slovensko

Domov sociálnych služieb Nový domov Prievidza, Záchranná stanica pre zranené zvieratá Zázrivá, Materské centrum Hojdana Bratislava, Materská škola na Muškátovej ulici v Košiciach

Česko

Materská škola Praha-Uhříněves, Studénka Ostrava, Sluňákov Olomouc, Materská škola a Základná škola v Týně nad Bečvou, Materská škola Sluníčko v Přerove, DDM Třinec, Materská škola a Základná škola v Lanžhote, Materská škola Kozlovice, Colben Centrum Praha, Náučné chodníky pražských štvrtí Vršovice a Záhradné Mesto, Materská škola Staré Mesto

Poľsko

Fundacja Folwark Wawer (Warszawa), Hufiec ZHP Piaseczno, Hospicjum m. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza (Gdaňsk), DPS św. Rocha (Poznaň), Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt (Vratislav), Uczniowski Klub Sportowy (Olkusz), Klub Tęcza (Krakov)

Maďarsko

Technická škola v Budapešti

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313