c

Začala posledná a najnáročnejšia etapa rekonštrukcie cesty II/516

Tlačová správa 5.6.2023 8:00 CET

Cesta druhej triedy medzi obcami Trenčianska Teplá a Dežerice podstupuje kompletnú rekonštrukciu. Tá pozostáva z celkovo šiestich etáp, z ktorých poslednú, tú najnáročnejšiu, TSK slávnostne odštartoval v týchto dňoch. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Skanska SK a. s. má na realizáciu 160 dní.

Rekonštrukcia cesty č. II516 Trenčianska Teplá,  Dežerice

Dĺžka rekonštruovaného úseku sa približuje k piatim kilometrom, čo je takmer pätina z celkovej dĺžky cesty Trenčianska Teplá – Dežerice. „Celkové finančné prostriedky na rekonštrukciu tohto úseku sú vo výške takmer 8 miliónov. Financie získala župa z eurofondov. Ide o technologicky najnáročnejší úsek, pretože vedie cez Machnáč a bude ju treba zastabilizovať 980 mikropilótmi,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška s tým, že súčasťou úseku sú aj dva mosty, ktoré rovnako podstúpia rekonštrukciu. Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Skanska SK a. s. má na realizáciu 160 dní.

***

Stavbyvedúci Peter Koval sumarizuje: „ Čaká nás výmena vozovky na ploche 33 tisíc m2, výkopy zeminy v objeme vyše 5 tisíc m3, realizácia železobetónového prahu 1x1,5 m v dĺžke takmer 1 km, kde zabudujeme 980 mikropilót. Vymeníme 2 km zvodidiel, vydláždime 4 km rigolov, zrekonštruujeme 2 mosty, 6 priepustov a vybudujeme 6 priepustov nových.“

Vedúci výrobného strediska Milan Potoč dodáva: „Práce budú prebiehať za plnej prevádzky zúženej do jedného jazdného pruhu a riadenej semaformi. Bude si to vyžadovať veľkú opatrnosť a ochranu našich pracovníkov. Aj keď je tu znížená prejazdová rýchlosť, mnohí vodiči ju bohužiaľ nedodržujú. Spolu s bezpečnostným technikom Tomášom Vrtelom tak bude našou úlohou organizovať práce tak, aby boli v bezpečí jednak naši pracovníci ako aj cestujúca verejnosť.“

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313