c

Opravíme cestu pri Dolných Orešanoch

Tlačová správa 18.4.2023 13:00 CET

Slávnostným poklepaním základného kameňa začali pracovníci závodu Inžinierske staviteľstvo – oblasť Západ rekonštrukciu cesty II/502 pri obci Dolné Orešany v trnavskom kraji. Takmer 6 kilometrov cesty bude kolektív stavbyvedúceho Bohumila Vandáka rekonštruovať 8 mesiacov, náklady presiahnu 3 mil. Eur. Zákazku obchodne zastrešuje oblastný manažér Marek Štancel a na bezpečnosť dohliada bezpečnostný technik Jana Holotíková.

Modernizácia cesty II 502 Dolné Orešany bola zahájená 18.4.2023 poklepaním základného kameňa

Trnavský samosprávny kraj začal s komplexnou rekonštrukciou cesty II/502 od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany až po začiatok obce Horné Orešany. Modernizácia 5,7 kilometra dlhého úseku si vyžiada úplnú uzáveru pre všetky vozidlá, rozdelenú na dve etapy. Župa na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 4,1 milióna eur. Stavebné práce zrealizuje spoločnosť Skanska, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní so sumou 3,6 milióna eur a práce bude vykonávať maximálne osem mesiacov. 

„Minulý mesiac sme začali s komplexnou rekonštrukciou mosta cez potok Parná v obci Horné Orešany, na ktorý sme vyčlenili financie zo župného rozpočtu. S modernizáciou infraštruktúry v tomto regióne pokračujeme a púšťame sa do obnovy dôležitého dopravného ťahu, od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany až po začiatok obce Horné Orešany. Na úsek dlhý 5,7 kilometra sme získali nenávratný finančný príspevok v objeme 4,1 milióna eur,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. 

V rámci celého projektu sa bude rekonštruovať vozovka, pričom v extraviláne dôjde k jej rozšíreniu po oboch stranách. Na úseku budú vymenené priepusty spolu s úpravou krajníc. Súčasťou rekonštrukcie je aj zriadenie priechodov pre chodcov s bezbariérovou úpravou, vodorovným značením s protišmykovou úpravou, a tiež úprava existujúcich nástupíšť autobusových zastávok. V intraviláne obce Dolné Orešany budú nainštalované merače rýchlosti s elektronickými panelmi a pri vstupe do obce budú zrealizované optické psychologické brzdy. 

„Rekonštrukcia si vyžaduje úplnú dopravnú uzávierku, preto chcem poprosiť obyvateľov o trpezlivosť. Pripravené sú obchádzkové trasy a prispôsobili sme aj dopravnú obslužnosť prímestskými autobusmi,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že stavebné práce budú rozdelené na etapy, pričom jednotlivé úseky budú odovzdávané do užívania postupne. 

V rámci prvej etapy prejde modernizáciou časť od hranice Trnavského a Bratislavského kraja po križovatku v centre Dolných Orešian. Úsek bude rekonštruovaný za plnej dopravnej uzávierky približne do polovice júla, pričom obchádzková trasa pre osobnú a autobusovú dopravu vedie obojsmerne medzi Doľanmi, Dlhou a Košolnou. 

V druhej etape bude rovnako za úplnej uzávierky zmodernizovaný úsek od spomenutej križovatky v Dolných Orešanoch po začiatok obce Horné Orešany. Osobná doprava bude odklonená cez Košolnú a Suchú nad Parnou, autobusy budú rekonštruovaný úsek obchádzať po miestnej účelovej komunikácii, ktorú upravila Správa a údržba ciest TTSK. Tranzitná nákladná doprava bude počas obidvoch etáp odklonená v Modre smerom na Budmerice, Ružindol a Trnavu. 

Dopravná obslužnosť Dolných Orešian prímestskými autobusmi zostáva zachovaná, V prípade linky Chtelnica – Smolenice – Modra – Pezinok – Bratislava sú od pondelka 17. apríla 2023 zmenené časové polohy odchodov autobusov z niektorých zastávok, a to z dôvodu prejazdu autobusov cez obchádzku. Cestovné poriadky prímestských autobusových liniek premávajúcich cez Dolné Orešany sú dostupné na webovej stránke dopravcu Arriva Trnava

Dočasné dopravné značenie je skoordinované s rekonštrukciou mosta v Horných Orešanoch, ktorú župa spustila v polovici marca. Z krajského rozpočtu bola na tento účel vyčlenená suma 493-tisíc eur, pričom práce na komplexnej rekonštrukcii mosta potrvajú do polovice júla.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313