c

Motoristi dostali do užívania viac ako 4,6 km zmodernizovanej cesty

Tlačová správa 21.3.2023 13:00 CET

Vyššia plynulosť cestnej premávky, nižšia nehodovosť či negatívne vplyvy na životné prostredie. S týmto cieľom sa zhotoviteľ pustil do rekonštrukcie II. etapy cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava. Úsek začína v katastrálnom území Myjavy a pokračuje smerom na Starú Turú, končí v katastrálnom území Hrašné.

Na Myjave motoristi dostali do užívania viac ako 4,6 km zmodernizovanej cesty (1)

Zhotoviteľovi, ktorým bola spoločnosť Skanska SK, sa podarilo cestu zmodernizovať za 13 mesiacov. „Tento úsek je dlhý 4,6 km, pričom jeho modernizácia stála 5 mil. eur. Z tejto sumy financovala župa 10 %, čo predstavuje 500 tis. eur, zvyšná suma bol nenávratný finančný príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a poďakoval zhotoviteľovi za dodržanie termínu rekonštrukcie.

„Zmodernizovali sme 41 tis. m2 asfaltového povrchu. V procese realizácie sme odfrézovali takmer 13 tis. ton frézovaného materiálu, ktorý sme následne po zhodnotení aj spätne zabudovali do konštrukčných vrstiev,“ vysvetlil za zhotoviteľa oblastný manažér Marek Štancel. Na úseku boli osadené aj nové zvodidlá, zrekonštruovali sa priepusty, rozšírili krajnice a obnovil sa aj odvodňovací systém. Pri realizácii nových konštrukčných vrstiev došlo na niektorých miestach k výmene podložia až do hĺbky 1,6 m.

„Zároveň s odovzdaním tohto úseku sme odštartovali aj rekonštrukciu ďalšej etapy tejto cesty z Palčekového smerom na koniec Starej Turej a už v prvej polovici apríla sa zhotovitelia pustia do práce na ďalších troch úsekoch cesty II/581,“ informoval župan a vopred požiadal cestujúcu verejnosť o trpezlivosť počas trvania prác. 

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313