c

Skanska SK - Stavebná firma roka 2022

Tlačová správa 30.9.2022 10:00 CET

Stavebnou firmou roka na Slovensku sa stala Skanska SK. Hlavnú cenu v kategórii Veľká stavebná firma prevzal Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skanska SK.

ASB GALA 2022

ASB GALA každoročne oceňuje spoločnosti a osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo, architektúru, ale aj pre mestá a obce. Pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov a architektov až po stavebné spoločnosti má pevné miesto medzi súťažami a oceneniami.

Spolu s odbornou porotou každoročne vyhodnocuje súťaž v troch kategóriách - ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Stavebná firma roka a ASB Developer roka. Víťazom kategórie Veľká stavebná firma roka sa v tomto roku stala spoločnosť Skanska SK a.s.

„Veľmi si vážime toto ocenenie, je pre nás potvrdením, že náš spôsob práce, ktorý je postavený na transparentnosti, profesionalite a silných hodnotách, je správny a my v tom budeme pokračovať. Najväčšia vďaka patrí našim zamestnancom, ktorí túto profesionalitu pretavujú každodenne do úspešných projektov v súlade s našimi silnými zásadami bezpečnosti ako aj etického správania,“ vyjadril svoje pocity po udelení ocenenia generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Skanska SK a.s. Miroslav Potoč.

Skanska SK je súčasťou stavebnej skupiny Skanska Central Europe, ktorá momentálne pôsobí na stavbách inžinierskeho a pozemného stavebníctva na Slovensku, Čechách, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

 

Foto: ASB GALA

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313