c

Višňové po roku: Ideme naplno v tuneli, na mostoch aj cestách

Tlačová správa 27.6.2022 14:00 CET

Ani rok po opätovnom spustení najsledovanejšej dopravnej stavby na Slovensku jej tempo nepoľavuje: 13,5 km dlhý úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, vrátane 7,5 km dlhého tunela Višňové, stavia Skanska od polovice minulého roku.

Višňové po roku: Ideme naplno v tuneli, na mostoch aj cestách1

Na stavbe sa pracuje sedem dní v týždni, priamo v tuneli v nepretržitej prevádzke. Spoločnosť Skanska tu sústreďuje svoje maximálne kapacity a odborníkov na tunely, mosty a betónové vozovky zo Slovenska a Českej republiky.

"Uvedomujeme si dôležitosť a zložitosť tejto stavby a využívame pri nej naše medzinárodné skúsenosti. Najdôležitejšie však je, že urobíme všetko pre to, aby sme túto stavbu postavili v požadovanej kvalite a bezpečnostných štandardoch, ako sme to urobili pri našich predchádzajúcich projektoch," hovorí Miroslav Potoč, generálny riaditeľ spoločnosti Skanska SK.

Tunel
„V tuneli je denne viac ako 180 pracovníkov. Použili sme tu vyše
28 000 m3 striekaného betónu, zabetónovali 370 horných klenieb a 11 z celkového počtu 20 núdzových zálivov. Začali sa práce na odkope pláne vozovky, kde k dnešnému dňu bolo vyťažených cca 24 000 m3 kameniva a zabetónoval sa úsek o dĺžke cca 4,5 km. Súbežne realizujeme ďalšie práce ako injektáž vrchlíka horných klenieb, betónovanie ozubu, rezanie vodným lúčom, razenie inšpekčných otvorov do prieskumnej štôlne, opravné práce, kozmetika/sanácie na blokoch horných klenieb. Pripravujú sa práce na pokládke štrbinových žľabov a pokládke vozovkových vrstiev. Celkovo sme v  tuneli už spotrebovali vyše vyše 112 tisíc m3 betónu, čo je pre predstavu 12 500 domiešavačov,“ sumarizuje projektový manažér tunela Vladimír Kotrík.

Mosty
Na úseku sa stavia celkovo 8 mostov technológiou spodnej výsuvnej skruže, letmej betonáže, pevných skruží a prefabrikovanými vopred resp. dodatočne predpätými nosníkmi. To sa robí s cieľom urýchliť výstavbu, pričom každá technológia má špecifické výhody, ktoré sa dobre uplatňujú v náročnom teréne.

"Most 203 je so svojou dĺžkou 947 metrov najdlhší, podopretý 66 piliermi s výškou až 40 metrov. Na stavbu vozíme 13-metrové železobetónové dielce výšky 2 m, ktoré spájame predpínacími lanami do 40-metrových nosníkov a pomocou ťažkých žeriavov pokladáme na miesto. Ďalším zaujímavým mostom je most 202 vo veľmi ťažkom zosuvnom území. Má dĺžku 580 m a výšku 22 m, mostovka je budovaná pomocou spodnej výsuvnej skruže. Len pre stavbu tohto mosta sme vyvŕtali takmer 11 kilometrov pilót,“ hovorí projektový manažér mostov Viliam Kučera.

Cestné objekty

Tie sú časťou stavby, ktorá sa začínala pred rokom takmer od nuly.

"Odťažili sme približne 260 000 m3 zeminy, predrvili a spracovali 244 000 ton výrubu z tunela. Všetko zodpovedne recyklujeme, doteraz sme do násypov uložili 150 tisíc ton kameniva. Dokončili sme 5 300 m kotiev, 2 300 m pilót, 2 km drenáží a 2,2 km odvodňovacích žľabov," dodáva riaditeľ stavby Ivan Gajdoš.


Stavba zahŕňa 13,5 km dlhý úsek diaľnice vrátane ôsmich mostov a 7,5 km dlhý tunel Višňové. Na západe sa napojí na nedávno dokončený úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, na východe sa napojí na obchvat Vrútok a Martina. Po dokončení sa vytvorí kompletný obchvat Žiliny, ktorý zníži intenzitu dopravy v meste a zároveň ušetrí viac ako 15 minút cesty do Tatier. Okrem priamejšej trasy sa vodiči vyhnú aj častým dopravným komplikáciám na existujúcej ceste I/18 popod hrad Strečno.

Pozrite si z dronovej perspektívy súčasnú situáciu na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové na stránke youtube Skanska.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313