c

Zamestnanci spoločnosti Skanska pomáhajú v štyroch krajinách súčasne

Tlačová správa 1.6.2022 12:00 CET

Už v štyroch stredoeurópskych krajinách súčasne organizujú zamestnanci spoločnosti Skanska dobrovoľnícku pomoc tam, kde je to potrebné. Stovky zamestnancov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rumunska sa zúčastnili deviateho ročníka akcie Podaj ruku a pomohli dvadsiatim trom neziskovým organizáciám.

Podaj ruku 2022, domov sociálnych služieb Nový domov, Prievidza

Od roku 2014 si zamestnanci spoločnosti Skanska vyberajú niekoľko organizácií v blízkosti svojich pracovísk, v ktorých strávia deň plateného voľna dobrovoľníckou prácou. Patria medzi ne neziskové organizácie, ako aj vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia. Na podujatí sa zúčastňujú nielen zamestnanci z kancelárií, ale aj zamestnanci z projektov vo výstavbe.

"Náš Týždeň dobrovoľníctva je o to zaujímavejší, že ide o aktivitu, ktorá vychádza priamo od našich zamestnancov. Sami sa rozhodujú, kde pomôcť, a sami pomoc organizujú. A nie je to len dobrovoľnícka pomoc, ale aj skvelý teambuilding a psychohygiena," hovorí Michal Jurka, prezident spoločnosti Skanska Central Europe, ktorý sa spolu s desiatkami kolegov podieľal na zveľaďovaní parku pri Detskom centre Fakultnej Thomayerovej nemocnice v Prahe.

Za posledných 9 rokov sa na podujatí zúčastnilo viac ako 1 500 zamestnancov, ktorí odpracovali 12 500 hodín a pomohli 193 organizáciám. Zamestnanci spoločnosti Skanska si však môžu vybrať deň dobrovoľníctva kedykoľvek počas roka, aby nebola narušená bežná prevádzka spoločnosti na stavbách ani v kanceláriách.

"V mene detí i zamestnancov sociálneho domova Nový domov v Prievidzi veľmi ďakujem všetkým, ktorí opätovne ku nám prišli a pomohli nám skrášliť náš areál. Počas dňa sme spravili veľa práce a všetci sa tu budeme cítiť oveľa príjemnejšie,“ neskrývala radosť riaditeľka Nového domova Mgr. Lenka Lúdiková.

Komu pomohli zamestnanci spoločnosti Skanska v tomto roku?

Slovensko – materské centrum Hojdana v Bratislave, domov sociálnych služieb Nový domov v Prievidzi, záchranná stanica a Ekocentrum v Zázrivej, Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Česká republika - Ekocentrum IRIS Prostějov, Fakultná Thomayerova nemocnica Praha, Detské centrum Krč, charita Studénka Ostrava, materská a základná škola E. Přemyslovny Brno, centrum ekologických aktivít Sluňákov Olomouc, Meditačná záhrada Lipník nad Bečvou, Materská škola Píšťalka Přerov, Domov detí a mládeže Třinec a Toulcův dvůr Praha

Rumunsko - Detské centrum Bukurešť

Poľsko - L`Arche Wroclaw, Nowy Sącz, DPS Poznaň, Waver Varšava, Solen Kabaty, Stara Dabrowa, Tecza Krakow.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313