c

Slovenskí biatlonisti dostanú nový tréningový okruh so zasnežovaním

Tlačová správa 24.5.2022 13:00 CET

Slovenskí reprezentanti, ale aj ostatní priaznivci biatlonu, budú mať čoskoro lepšie tréningové podmienky vďaka výstavbe novej tréningovej trate v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Spoločnosť Skanska SK má na realizáciu 90 dní, Slovenský zväz biatlonu investuje do obnovy areálu takmer 1 mil. eur.

Spoločnosť Skanska SK rekonštruuje Národné biatlonové centrum v Osrblí

Najdôležitejšou časťou stavby je rekonštrukcia jestvujúcich a vybudovanie nových dráh pre kolieskové bežky na ploche približne 19 tisíc m2. Asfaltový ovál bude doplnený vysokotlakým zasnežovacím potrubím, ktoré v budúcnosti uľahčí prácu a skráti čas zasnežovania v tomto areáli.

"Novú dráhu budú využívať nielen naši reprezentanti na čele so sestrami Fialkovými, ale aj naša talentovaná mládež a všetky biatlonové kluby. Na tejto kolieskovej dráhe sa v auguste budúceho roka uskutočnia letné Majstrovstvá sveta na kolieskových lyžiach." hovorí prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár

"Trať rozšírime, predĺžime a použitie asfaltobetónovej obrusnej vrstvy spolu s novým šírkovým usporiadaním umožní celoročné využívanie areálu," hovorí Robert Humenik, oblastný manažér spoločnosti Skanska SK.

„V súčasnosti sa  na stavenisku realizujú zemné práce v úsekoch, kde doteraz neboli spevnené cesty. Po dodávke špeciálnych vysokotlakových rúr začneme postupne budovať nové rozvody zasnežovania celého biatlonového centra spolu s rozvodmi verejného osvetlenia podľa požiadaviek projektu. Dĺžka týchto rozvodov je približne 2000 m,“  dopĺňa informácie Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska spoločnosti Skanska SK.

Kontakty:

Skanska: Beata Voskárová, Contact, +421 902 986 313

Tlačové správy nájdete v archíve.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313