c

Práce na projekte D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové pokračujú s plným nasadením všetkých kapacít

Tlačová správa 9.5.2022 13:00 CET

Práce na projekte D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové pokračujú s plným nasadením všetkých kapacít. Diagnostika tunelových blokov potvrdila závažné chyby na už zhotovenom sekundárnom ostení.

Práce na projekte D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové postupujú v najvyššom nasadení. Pracuje sa na vonkajších stavebných objektoch, na cestných i mostových telesách, a v tuneli sa práce realizujú 24/7. Ukončenie základnej diagnostiky 69 tunelových blokov (klenieb), ktoré boli  zhotovené predchádzajúcim zhotoviteľom, potvrdilo závažné vady na sekundárnom ostení, ktoré bude potrebné opraviť.

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové (photo by Skanska, Michal Pišný)

Diagnostika tunela potvrdila, že tunelové bloky (klenby) zhotovené predchádzajúcim zhotoviteľom majú závažné vady, ktoré sa týkajú hlavne nedostatočnej hrúbky sekundárneho ostenia, celkovej kvality realizácie a izolácie tunela.

„Všetky identifikované závady na sekundárnom ostení a izolácii tunela sú odstrániteľné. Vzhľadom na finálnu kvalitu, funkčnosť a bezpečnosť tunela podporujeme investorov zámer realizovať kompletnú detailnú diagnostiku a preskenovanie ostatných pôvodných klenieb,“ komentoval situáciu projektový manažér tunelovej časti Vladimír Kotrík.

„Investorovi sme predložili harmonogram, ktorý zohľadňoval opravy primárneho ostenia vo veľkom rozsahu, ktoré sme komunikovali v decembri 2021. Termín dokončenia sme uviedli 9/2024 a my urobíme všetko pre to, aby nové zistené skutočnosti tento termín ovplyvnili v najnižšej možnej miere, doplnil Ivan Dimitrov riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo Skanska SK.

„Na troch technických riešeniach poškodeného drenážneho potrubia na odvod horninovej vody, o ktorom sme informovali v decembri 2021, pracoval tím odborníkov pozostávajúci zo zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa i projektantov. Pripravené tri varianty technického riešenia sa momentálne posudzujú z hľadiska udržateľnosti, funkčnosti a z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov,“ doplnil  Ivan Dimitrov situáciu ohľadne poškodeného drenážneho potrubia.

 

Stavba Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové zahŕňa 13,5 km dlhý diaľničný úsek vrátane ôsmich mostov (dva najdlhšie z nich sú dlhé 947 a 585 metrov) a 7,5 km dlhý tunel Višňové. Na západe sa napojí na nedávno dokončený úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, na východe sa napojí na obchvat Vrútok a Martina. Po dokončení sa vytvorí kompletný obchvat Žiliny, ktorý zníži intenzitu dopravy v meste a zároveň ušetrí viac ako 20 minút cesty do Tatier. Okrem priamejšej trasy sa vodiči vyhnú aj častým dopravným komplikáciám na existujúcej ceste I/18 popod hrad Strečno.

Od začiatku prác (10.5.2021) Skanska zrealizovala:

  • 8 polí druhého najdlhšieho mostu SO 202 (580 m ) vrátane rozpracovania všetkých pilierov (spolu je 26 pilierov, z toho 17 je zrealizovaných)
  • zrealizovala vahadlo na moste SO 204 t. j. nosná konštrukcia mosta, budovaná po etapách od stredu piliera symetricky na obe strany
  • zrealizovala čiastočnú pokládku nosníkov na kľúčovom moste SO 203 (položených je 68 nosníkov, zostáva položiť 236) a na moste SO 201 (položených je 48 nosníkov, zostáva položiť  54)
  • zabetónovala 332 tunelových blokov (klenieb) z celkových 478
  • zrealizovala násypové telesá a oporné a zárubné múry
  • vyrobených a zabudovaných je  vyše 147 tisíc m3 betónu z celkového objemu cca 400 tisíc m3 (väčšina zostávajúcich betónov predstavuje výplň dna tunela a konštrukciu vozoviek)

Kontakty:

Skanska: Beata Voskárová, Contact, +421 902 986 313


Všetky nové informácie o projekte nájdete na adrese www.visnovebude.sk.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313