c

Rekonštrukcia cesty na Muráni skončila, kraj a zhotoviteľ splnili sľub

Tlačová správa 2.12.2021 13:00 CET

Rekonštrukcia cesty II/531 medzi Muráňom a Muránskou Hutou, ktorú v júni minulého roka vážne poškodili prudké prívalové dažde, je na konci. Trvala desať mesiacov, stála viac ako 7,5 milióna eur a patrila medzi najnáročnejšie rekonštrukcie v kraji vôbec.

Slávnostné prestrihnutie pásky na Muráni prebehlo 2.12.2021

„Dnes môžem na tomto mieste povedať, že sme to všetci spoločne zvládli – ďakujem zhotoviteľovi, spoločnosti Skanska SK, za profesionálny a zodpovedný prístup, kolegom na Úrade BBSK, ktorí neúnavne hľadali čo najlepšie riešenia, ako sa s touto situáciou popasovať, všetkým poslancom a poslankyniam, i predstaviteľom vlády, ktorí pomohli s financovaním tejto náročnej rekonštrukcie. V neposlednom rade tiež starostom a ľuďom z tohto regiónu, ktorí sa snažili byť nápomocní a boli trpezliví,“ povedal Ján Lunter.

„Za desať mesiacov sme zvládli zložitú rekonštrukciu poškodenej cesty, či už z pohľadu objemu prác i náročnosti časového harmonogramu. Vyčlenili sme na ňu potrebné mechanizmy, potrebné pracovné kapacity a dnes môžeme obyvateľom Muráňa odovzdať dôležitú spojnicu pre ich každodenné fungovanie. Ďakujeme za ich trpezlivosť pri potrebných uzáverách, ďakujeme vedeniu BBSK za ústretovú spoluprácu a našim zamestnancom za vysoké pracovné nasadenie,“ uviedol za zhotoviteľa Ivan Gajdoš, projektový manažér závodu Inžinierske staviteľstvo spoločnosti Skanska SK.

„Najväčšou výzvou bolo popasovať sa so začiatkom stavby, kedy bolo na zničenej ceste potrebné vybudovať prístupové cesty a realizovať práce vo vysokom tempe na krátkom úseku. V tom spočívala aj náročnosť celej stavby, keď to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnice. Na ceste II/531 sa nachádzame na úzkej ceste, kde je obmedzený prístup pre prísun materiálu, presun strojov a ľudí, pohyb mechanizmov,“ hovorí Peter Ošvát, vedúci strediska závodu Inžinierske staviteľstvo spoločnosti Skanska SK.

Pri stavbe využili mechanizmy do náročného terénu, či už pásové rýpadlá a dozéry, ale najmä kráčajúci bager, ktorý sa vďaka svojej konštrukcii vedel dostať aj na miesta, kde to štandardnými strojmi nebolo možné. „Spôsob sanácie zosunutého svahu v najkritickejšom mieste je riešený technológiou násypu vystuženého oceľovými sieťami, pričom čelná strana násypu je zrealizovaná unikátnym 3D systémom KRISMER. Ide o oceľový trojrozmerný roštový systém panelov, kotvených do svahu, pričom tieto panely sú vyplnené kamenivom. To zabezpečuje vysokú životnosť a viac-menej bezúdržbovosť. Je to prvá stavba na Slovensku, kde je v tomto prevedení použitý tento systém,“ doplnil Peter Ošvát.

V rámci oboch etáp stavby sa odťažilo viac ako 6 000 metrov kubických zeminy, spätný násyp kamenivom bol v objeme viac ako 14 000 metrov kubických. Plocha 3D systému je viac ako 3 000 metrov štvorcových.

„Celkovo sa na stavbe použilo viac ako 11 000 kusov prefabrikovaných žľabov, ktorými sa spevnila odvodňovacia priekopa po celej 5,5 kilometrovej dĺžke upravovaného úseku. Na stavbe vrátane obchádzkovej trasy došlo k montáži a oprave viac ako 10 kilometrov zvodidiel a pokládke viac ako 2500 ton asfaltových zmesí,“ povedal Peter Ošvát.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313