c

Dobrovoľná pomoc pokračuje

Tlačová správa 12.10.2021 13:00 CET

Napriek stále platným protiepidemickým opatreniam záujem zamestnancov a firiem o dobrovoľnú pomoc neklesá. Úloha profesionálnej pomoci v závislosti od podnikania spoločností alebo znalostí zamestnancov rastie, ale stále existuje dopyt po tradičnej manuálnej pomoci. Príkladom je spoločnosť Skanska, ktorej zamestnanci prispievajú tisíckami hodín práce desiatkam neziskových organizácií. Ôsmy ročník dobrovoľníckej akcie Podaj ruku sa konal súčasne na Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Viac ako 200 zamestnancov spoločnosti Skanska aj tento rok priamo určilo subjekty, ktorým chceli pomôcť. 

Dobrovoľníci zo Skanska vysadili stromčeky v okolí Prievidze (1)

Od roku 2014 si zamestnanci spoločnosti Skanska vyberajú niekoľko organizácií v blízkosti svojich pracovísk, v ktorých strávia deň plateného voľna dobrovoľníckou prácou. Patria medzi ne neziskové organizácie, ako aj vzdelávacie či zdravotnícke zariadenia. Na podujatí sa zúčastňujú nielen zamestnanci z kancelárií, ale aj zamestnanci z projektov vo výstavbe.

"Jedným z dôležitých prínosov dobrovoľníckeho projektu Podaj ruku je, že vyšiel priamo od našich zamestnancov. Ďakujeme všetkým našim kolegom, ktorí sa na projekte podieľajú a každoročne motivujú nových dobrovoľníkov z radov našich zamestnancov. Napriek všetkým covid obmedzeniam sme našli bezpečný spôsob, ako pomôcť tam, kde je to potrebné, a dokázali sme, že vieme nielen stavať, ale byť aj dobrým susedom," hovorí Slavomíra Sedláčková, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Skanska Central Europe.  

Dobrovoľná pomoc spoločnosti Skanska sa začala už koncom júna, keď len niekoľko hodín po tornáde na južnej Morave vyslala do tejto oblasti ťažkú techniku, mobilné kontajnery a aj mobilné domy na núdzové ubytovanie postihnutých rodín. Počas prázdnin zamestnanci spoločnosti Skanska pomáhali pri manuálnych prácach v tejto oblasti, najmä pri budovaní nových striech.

Na Slovensku tento rok podali pomocnú ruku pri záhradných úpravách v bratislavskom materskom centre Hojdana, pri revitalizácii prechodov pre chodcov v obciach Malženice a Červeník, ako aj pri výsadbe stromčekov v okolí Prievidze.

“Dobrovoľníci zo spoločnosti Skanska sú našou srdcovkou. Už niekoľko rokov pravidelne prichádzajú v rámci dobrovoľníckeho programu a odvádzajú veľa poctivej práce. V Hojdane sú už ako doma - vedia, kde nájsť pracovné náradie, aj to, čo chýba a treba priniesť z domu. Atmosféra skvelá, úsmev na tvárach, spokojnosť, aj počasie sme mali zariadené. Skvelé. Ďakujeme!“ hodnotí pomoc členka občianskeho združenia Hojdana Hanka Červenáková.

„Ďakujeme dobrovoľníkom zo spoločnosti Skanska za aktívnu pomoc pri výsadbe lesných drevín v rámci jesennej umelej obnovy lesov. Veľmi nás potešil ich záujem o zlepšenie životného prostredia ako aj prísľub, že sa pri takýchto akciách budeme stretávať aj v budúcnosti,“ vyjadrila spokojnosť s dobrovoľníckou pomocou Ing. Petra Jankejová, pestovateľka z Lesov Slovenskej republiky, š.p. Odštepného závodu Prievidza.

Za posledných 8 rokov sa na podujatí zúčastnilo viac ako 1 400 zamestnancov, ktorí odpracovali 12 000 hodín a pomohli 190 organizáciám. Zamestnanci spoločnosti Skanska si môžu vybrať deň dobrovoľníctva počas roka tak, aby nebola narušená bežná prevádzka spoločnosti na stavbách ani v kanceláriách.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313