c

Skanska štartuje Týždeň bezpečnosti

Tlačová správa 6.9.2021 13:00 CET

V dňoch od 6. – 12. septembra sa koná Týždeň bezpečnosti, každoročné podujatie spoločnosti Skanska zamerané na zvyšovanie povedomia o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Do rôznych vzdelávacích a školiacich aktivít sú zapojení nielen zamestnanci, ale aj dodávatelia.

Týždeň bezpečnosti počas covidu.jpg

Počas týždňa sa účastníci dozvedia, ako sa lepšie starať o zdravie, bezpečnosť a pohodu seba a svojich kolegov nielen na pracovisku, ale aj v súkromnom živote. Podujatie je určené zamestnancom spoločnosti Skanska, ako aj obchodným partnerom, zainteresovaným stranám a subdodávateľom pracujúcim na projektoch spoločnosti Skanska.  

"V spoločnosti Skanska kladieme veľký dôraz na bezpečnosť. Pracujeme na stovkách stavenísk po celom svete, a to aj s inými spoločnosťami. Preto je dôležité zabezpečiť, aby sa nikto z našich zamestnancov a ich kolegov nezranil a aby boli stopercentne dodržané všetky bezpečnostné opatrenia," hovorí Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

Týždne bezpečnosti sa využívajú na dôkladnejšie školenie zamestnancov, ako aj na zvýšené kontroly a spätnú väzbu v oblasti BOZP. "Stavebníctvo má, žiaľ, dlhodobo vyššiu mieru pracovných úrazov ako iné odvetvia. V spoločnosti Skanska sa nám však vďaka aktivitám Týždňa bezpečnosti darí znižovať tento trend na najnižšiu možnú úroveň," hovorí Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezidentka obchodnej jednotky Skanska Commercial Development Europe. 

Počas septembrového týždňa Skanska organizuje rôzne aktivity týkajúce sa zdravia, pohody a bezpečnosti, ktoré sa budú konať na developerských projektoch spoločnosti i v kanceláriách. Zamestnanci zo všetkých obchodných jednotiek budú mať tiež možnosť zúčastniť sa interaktívnych workshopov, webových seminárov, kvízov a súťaží.

"Pandémia spolu s potrebou pracovať z domu dala bezpečnosti nový rozmer a zároveň nám pripomenula, aké dôležité sú zdravie a bezpečnosť - naša vlastná, našich rodín a našich kolegov," dodal Björn Mattsson, prezident spoločnosti Skanska Residential Development Europe.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313