c

Opäť opravujeme cestu na Myjave

Tlačová správa 9.6.2021 10:00 CET

Prvým zápisom do stavebného denníka odštartoval 8.6.2021 trenčiansky župan Jaroslav Baška rekonštrukciu cesty č. II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou. Táto plynulo nadväzuje na úspešne ukončenú prvú etapu, ktorú sme verejnosti odovzdali do užívania v októbri minulého roka. Motoristi sa teraz môžu tešiť na ďalších 4,6 kilometra modernej komunikácie medzi Myjavou a obcou Hrašné. Za 273 dní zrealizujeme pre Trenčiansky samosprávny kraj práce v hodnote 4,6 mil. eur. Po rekonštrukcii bude cesta bezpečnejšia pre motoristov aj cyklistov.

Slávnostné odovzdanie staveniska pre rekonštrukciu cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou

„Na druhú etapu rekonštrukcie tejto cesty použijeme viac ako 4,6 milióna eur z eurofondov. Zhotoviteľ má na jej modernizáciu približne 9 mesiacov. Pracovať sa bude za plnej prevádzky a obmedzenia budú len čiastočné. Ide o náročný úsek cesty, osádzať sa budú mikropilóty, opraví sa gravitačný múr či 20 priepustov. V niektorých častiach dôjde k výmene podložia cesty až do hĺbky 1,6 metra,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

„Z pohľadu ľudí žijúcich v tomto regióne ide o cestu patriacu medzi kritickú infraštruktúru. Verím, že vďaka Trenčianskemu samosprávnemu kraju a financiám z eurofondov sa nám túto cestu podarí úspešne zrekonštruovať. Som presvedčený o tom, že cesta po modernizácii bude spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky, ktoré sú na takto frekventovanú komunikáciu kladené,“ doplnil za našu spoločnosť Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo.

Názov stavby:                  

Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa

Stavebník:                         

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín

Zhotoviteľ:                       

Skanska SK, Krajná 29, 821 04 Bratislava, závod Inžinierske staviteľstvo

Projektant:                       

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B,  811 06 Bratislava

Zmluvný objem:             

3,78 mil. eur bez DPH

Termín realizácie:          

273 dní

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313