c

Skanska Central Europe má nového viceprezidenta pre pozemné staviteľstvo

Tlačová správa 1.2.2021 10:00 CET

Novým výkonným viceprezidentom pre pozemné staviteľstvo Skanska Central Europe sa stáva Marcin Hutyra. Od 1. februára 2021 bude zodpovedný za tento segment trhu v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku.

Marcin Hutyra

„Skúsenosti Marcina Hutyru, doterajšie výsledky jeho práce, jeho tímový duch a rešpekt k hodnotám spoločnosti Skanska zabezpečí úspešný, inovatívny a prospešný rozvoj pozemného staviteľstva Skanska v strednej Európe.“ Hovorí Michał Jurka, prezident Skanska Cenral Europe v strednej Európe.

Marcin Hutyra má dlhoročné skúsenosti s prácou pre Skanska na rôznych úrovniach štruktúry riadenia. Do spoločnosti nastúpil v roku 2004 po absolvovaní Lodžskej technickej univerzity. Od februára 2018 pôsobil ako riaditeľ oblasti Varšava pre komerčné nehnuteľnosti. Intenzívne spolupracuje nielen v rámci lokálneho tímu, ale aj v skupine Skanska vo svete. Vyniká rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami a na stavebnom trhu trvalo dosahuje vynikajúce výsledky. U realizovaných projektov venuje osobitnú pozornosť bezpečnosti a motivácii tímov v súlade s princípom „Pracujte bezpečne, alebo vôbec“.

„Skanska pôsobí na stredoeurópskom trhu už niekoľko rokov a realizuje tu veľa úspešných projektov, ktoré nám robia dobré meno. Som presvedčený, že naša profesionalita, vhodné riadenie rizík, kvalita, bezpečné pracovisko a tiež transparentnosť a inovácie sú najlepšou referenciou pre našich partnerov a investorov. Je to tiež dobrý dôvod pre vytváranie nových partnerstiev a implementáciu nových, zaujímavých projektov do budúcnosti,“ hovorí Marcin Hutyra.

„Vďaka našim hodnotám, ktoré každý deň tvoria dôležitú súčasť našej obchodnej stratégie, a nášmu silnému zameraniu na udržateľnosť, zelené technológie, inovácie a výrazné zníženie emisií CO2 spolupracujeme s našimi zákazníkmi, investormi a komunitami na vytváraní udržateľnej budúcnosti. Nechceme byť len stavbármi, chceme byť aj dobrými susedmi v okolitom prostredí,“ dodáva.

Nový viceprezident bude členom vrcholového vedenia Skanska Central Europa, ktorá vznikla zlúčením obchodných jednotiek Českej republiky, Slovenska a Poľska v septembri 2019 s cieľom posilniť pozície a lepšej spolupráce v celom regióne. Nominácia Marcina Hutyru na túto dôležitú pozíciu potvrdzuje nielen stabilnú pozíciu spoločnosti Skanska na všetkých trhoch, kde pôsobí, ale aj jej prístup k diverzite. V súčasnej dobe sú tak členmi manažment tímu traja Česi, dvaja Slováci a dvaja Poliaci.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313