c

Poškodená cesta na Muráni bude počas zimy prejazdná v jednom pruhu

Tlačová správa 18.12.2020 14:00 CET

Cesta II/531, ktorá bola v úseku medzi obcami Muráň a Muránska Huta od konca júna uzavretá, je opäť prejazdná v jednom profile. Počas zimy ju budú môcť využívať všetky vozidlá do 7,5 tony a autobusy, dopravu v úseku bude riadiť semafor.

Slávnostné odstránenie zábran pri sprejazdnení opravenej cesty na Muráni

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja a spoločnosti Skanska SK dnes spoločne odsunuli zábranu na ceste II/531 a slávnostne ju tak sprístupnili motoristom. Úsek medzi obcami Muráň a Muránska Huta poškodili v posledný júnový deň prudké prívalové dažde tak závažne, že cesta bola niekoľko mesiacov úplne uzavretá.

„Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci so zhotoviteľom stavby, spoločnosťou Skanska SK, podarilo dodržať sľub, ktorý sme dali všetkým ľuďom z tohto regiónu a cestu v jednom jazdnom pruhu otvoriť ešte pred Vianocami. Je za tým množstvo práce, a to nielen priamo na stavenisku, ale i v kanceláriách projektantov a zamestnancov Úradu BBSK. Ďakujem všetkým, ktorí s obrovským nasadením pracovali na tom, aby bola cesta počas zimných mesiacov prejazdná a miestni ľudia sa nemuseli spoliehať na dočasnú obchádzkovú trasu, ktorej údržba je problematická,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Na stavbe pracovalo počas 64 dní nepretržite, sedem dní v týždni, 25 až 50 pracovníkov, ktorí z poškodeného úseku odstránili 900 ton suti, popadaných stromov a dreva, odkopali a odviezli 5500 metrov kubických poškodeného násypu cestného telesa a na stabilizáciu podložia nového násypu použili 9000 ton lomového kameňa.

„Som rád, že sa podarilo cestu sprejazdniť a tým jednoznačne zjednodušiť život ľuďom v regióne. Práce budú naďalej pokračovať a som presvedčený, že komplet zrekonštruovanú cestu odovzdáme v požadovanej kvalite a v stanovenom čase,“ dodáva generálny riaditeľ Skanska SK Miroslav Potoč.

Od piatku 18. decembra tak cestu II/531 opäť môžu v zmysle povolenia, ktoré vydal Okresný dopravný inšpektorát v Revúcej, využívať motoristi.

„Dopravu v dĺžke 2,7 kilometra od Syslej lúky v smere na Muránsku Hutu usmerňuje svetelná signalizácia a vedená je v jednom jazdnom pruhu. Rýchlosť je tu znížená na 30 kilometrov za hodinu, v zmysle vydaného povolenia je prejazd umožnený len osobnej doprave, autobusom a vozidlám s hmotnosťou do 7,5 tony,“ doplnil informácie Ondrej Lunter, podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj a cestnú dopravu s tým, že čakacia doba na semaforoch nepresiahne dvadsať minút.

Dočasná obchádzková trasa cez Národný park Muránska planina, ktorú využívali vozidlá so špeciálnym povolením, bude počas zimy uzavretá.

„Práce na ceste II/531 budú na jar opäť pokračovať, predpokladáme, že od konca marca. Nevyhnutná bude jej opätovná uzávera s využívaním obchádzkových trás tak, ako tomu bolo doposiaľ,“ povedal Ondrej Lunter.

Spoločnosť Skanska SK pritom uskutočnila stavebné úpravy aj na 13 kilometrov dlhej dočasnej obchádzkovej trase cez národný park, aby bola táto pre vodičov s povolením bezpečnejšia a komfortnejšia. Vybudovali pätnásť asfaltových výhybní, osadili 6,5 kilometra oceľových zvodidiel, spevnili 7,8 kilometra štrkových krajníc a na celkovo 3400 metroch štvorcových uskutočnili veľkoplošné asfaltové vysprávky. Práce boli dokončené s týždňovým predstihom oproti pôvodným predpokladom.

Celková hodnota zákazky, ktorá zahŕňa práce na samotnej ceste II/531 i na obchádzkovej trase je približne 7,5 milióna eur, z toho päť miliónov sa zaviazal sanovať štát. Zvyšné prostriedky pôjdu z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Chcel by som oceniť prístup poslancov, ktorí v krízovej situácii neváhali a rozhodli o mimoriadnom vyčlenení finančných prostriedkov na odstránenie tejto havárie. Nikto pri tom nepoukazoval na to, že to nie je v súlade so stanoveným regionálnym kľúčom rozdeľovania zdrojov medzi jednotlivé okresy. Je to príkladom dobrej spolupráce a vzájomnej solidarity, ktorá je nielen v podmienkach regionálnej politiky veľmi potrebná,“ povedal Jakub Gajdošík, predseda Komisie dopravy Zastupiteľstva BBSK.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313