c

Medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou už motoristi využívajú vynovený úsek cesty

Tlačová správa 9.10.2020 14:00 CET

Rekonštrukciu cesty II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou začali kolegovia zo Závodu Inžinierske staviteľstvo pod vedením oblastného manažéra Mareka Štancela a stavbyvedúcho Bohumila Vandáka v auguste minulého roka. Dnes už slúži cestujúcej verejnosti viac ako 1,2 km zmodernizovanej vozovky na frekventovanom cestnom ťahu bez obmedzení, pričom investícia presiahla 2,2 mil. eur. Zmodernizovaný úsek je širší o 40 cm, s polmetrovou krajnicou, mikropilótovou stenou, kvalitným odvodňovacím systémom či novými zvodidlami. Veľkú spokojnosť s kvalitou našich prác ako aj s dodržiavaním stanovených termínov, aj napriek obmedzeniam počas pandémie, vyjadril pri slávnostnom strihaní pásky predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Cesta medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou po ročnej rekonštrukcii už slúži motoristom

Rekonštrukcia cesty medzi dvoma okresnými mestami bola financovaná z eurofondov a župného rozpočtu, pričom investícia presiahla 2,2 mil. eur s DPH. Až na 85%-tách dĺžky vozovky bolo potrebné vymeniť celú konštrukciu, a to až do hĺbky približne 1,5 metra.

„Projekt sme zrealizovali v súlade s projektovou dokumentáciou, v stanovenom termíne, bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Naši zamestnanci pracovali nepretržite aj počas víkendov, sviatkov, či prvej vlny pandémie covidu, za dodržania bezpečnostných opatrení, bez akéhokoľvek úrazu. Stavbu odovzdávame do užívania s presvedčením dobre vykonanej práce pre bezpečné a komfortné cestovanie,“ zhodnotil Marek Štancel, oblastný manažér závodu IS.

„Táto cesta má po rekonštrukcii aj trošku iné parametre, je širšia o 40 centimetrov a na každej strane pribudla polmetrová spevnená krajnica, čím sa stala bezpečnejšou. Chcem sa poďakovať za trpezlivosť, ktorú mala cestujúca verejnosť počas trvania rekonštrukcie tejto cesty a som rád, že motoristi ju už môžu využívať v plnej miere,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška na slávnostnom strihaní pásky dňa 9.10.2020.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313