c

Skanska aj tento rok podala ruku tým, ktorí to potrebujú

Tlačová správa 18.9.2020 15:00 CET

Aj tento rok Skanska usporiadala dobrovoľnícky týždeň s názvom Podaj ruku. Začiatkom septembra sa štyri desiatky zamestnancov rozhodli pomôcť ôsmim organizáciám, ktoré to potrebujú. Počas už 7. ročníka tejto dobrovoľníckej aktivity odpracovali zamestnanci vyše 300 hodín. Celý týždeň prebiehal s ohľadom na všetky opatrenia spojené s pandémiou Covid-19.

Materské centrum, Hojdana

Od roku 2014 si zamestnanci Skanska vyberajú niekoľko organizácií v blízkosti ich pracovísk, kde strávia deň plateného voľna dobrovoľníckou pomocou. Buď sú to neziskové organizácie, alebo školy, škôlky či nemocničné zariadenia. Akcie sa každoročne zúčastňujú nielen zamestnanci z kancelárií, ale aj pracovníci z rozostavaných projektov.

"Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa do akcie zapojili a aj napriek všetkým obmedzeniam našli bezpečnú cestu, ako pomôcť tam, kde to je potrebné," povedal Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

Vzhľadom k pandémii koronavírusu bola tento rok akcia Podaj ruku odložená. Nekonala sa teda tradične v máji, ale v týždni od 7. do 11. septembra. A aj tak celý týždeň sprevádzali určité obmedzenia. Aktivity museli byť výhradne vonkajšie a zároveň v menších skupinách, než bolo doteraz zvykom. Na jednom mieste sa navyše stýkali len pracovníci z rovnakých oddelení.

Materské centrum Hojdana, Bratislava: "Zo ❤️ ďakujeme usilovným zamestnancom firmy SKANSKA, ktorí nám v rámci svojho dobrovoľníckeho dňa venovali svoj čas a energiu. V záhrade Hojdany urobili ozaj veľké veci. Ešte raz veľké ĎAKUJEME. "

Dům Litovelského Pomoraví, Sluňákov: : „Velmi si vážíme práce všech dobrovolníků ze Skanska, co k nám přijeli přiložit ruku k dílu. Dorazilo šest neohrožených a všechna naplánovaná práce se skvěla zvládla. Budeme moc rádi, když se z akce Podej ruku i u nás stane každoroční tradice.“

Městká část Praha 10: „Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti Skanska a.s., kteří se připojili k akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko a ve spolupráci s radnicí zajistili úklid v okolí ulic Heldova a Niederleho v Malešicích.“

Mateřská školka Přerov: „Chtěli bychom poděkovat dobrovolníkům železničního stavitelství Morava – Přerov z firmy Skanska a.s. za nátěr dětských laviček na školní zahradě a mechanické očištění betonové podezdívky oplocení kolem areálu mateřské školy. Moc si vážíme Vaší práce a času, který jste věnovali ke zlepšení prostředí pro naše děti.“

Za uplynulých sedem rokov sa akcie zúčastnilo viac ako 1200 zamestnancov, ktorí odpracovali 10,5 tisíc hodín a pomohli tak 168 organizáciám. Svoj dobrovoľnícky deň si však zamestnanci Skanska môžu vybrať kedykoľvek v priebehu roka tak, aby nebol narušený bežnú prevádzku firmy tak na stavbách, tak v kanceláriách.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313