c

Nové parkovisko v Pezinku v prevádzke

Tlačová správa 13.12.2019 13:00 CET

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek, GR Skanska SK a.s. Miroslav Potoč, GR ŽSR Igor Polák s primátorom mesta Pezinok slávnostne odovzdali do užívania záchytné parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Na stavbe sa podieľali železničiari pod vedením Ivana Dimitrova st. , cestári pod vedením Petra Ošváta ako i kolegovia z monolitov pod vedením Mária Šichmana.

Záchytné parkovisku v Pezinku

Pezinok sa od 12.12.2019 môže pýšiť parkovacími miestami pre 291 osobných motorových vozidiel a stojiskami pre 30 bicyklov. Prístup pre cestujúcich je zabezpečený predĺžením jestvujúceho podchodu pod koľajou č. 5 a cestnou komunikáciou do priestorov parkoviska. Cestujúci majú k dispozícii i výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup k nástupištiam ŽST Pezinok. Parkovisko je oplotené, osvetlené a nechýba ani kamerový systém. Prístup na parkovisko je z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na Tehelnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu z druhej strany.

Dielo vyrástlo za niečo viac ako pol roka na voľnom priestranstve neďaleko ŽST Pezinok a celková cena investície je 2,5 milióna eur bez DPH.

Minister Árpád Érsek ocenil včasné odovzdanie stavby obyvateľom pred Vianocami a vyjadril nádej, že parkovisko prispeje k odľahčeniu preťaženej dopravy do hlavného mesta. Generálny riaditeľ Miroslav Potoč poďakoval všetkým zúčastneným stranám za spoluprácu a poprial všetkým príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov.

Priebeh výstavby podchodu i samotného parkovisku si môžete pozrieť z dronového videa.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313