c

15 km úsek D1 Budimír – Bidovce od dnes slúži motoristom

Tlačová správa 16.12.2019 13:00 CET

Východný obchvat Košíc s dĺžkou 15,46 km od dnes slúži motoristom a to v plnom profile. Úsek D1 Budimír – Bidovce dnes slávnostne spustili do prevádzky za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, zástupcov samosprávnych krajov, starostov priľahlých miest a obcí, ako i za účasti podpredsedu predstavenstva Ladislava Dudáša, Michala Jurku, prezidenta Skanska Centrálna Európa, Miroslava Potoča, generálneho riaidteľa Skanska SK a.s. a ďalších hostí.

Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce (1)

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce je situovaná severovýchodne od Košíc, je priamym pokračovaním diaľnice D1 v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba prechádza katastrálnymi územiami obcí Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík, Košické Oľšany, Ďurďošík, Bidovce, Svinica. Prechádza okresom Košice v Košickom kraji.

Úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky, je priamym pokračovaním jestvujúcej diaľnice D1 v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Po dokončení plánovaného úseku rýchlostnej cesty R2/R4 sa stane súčasťou obchvatu.

„Som nesmierne rád, že sme dnes diaľnicu sprejazdnili, že sa dielo podarilo v plánovanom čase. Chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorí sa na výstavbe podieľali, subdodávateľom, partnerom za výbornú spoluprácu a investorovi za konštruktívny prístup,“ komentoval Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska SK.

„Na tejto stavbe sme prvýkrát na Slovensku realizovali "hrebeňové" klopenie pri zmene priečneho sklonu vozovky oproti klasickému "vrtuľovému". Hrebeňové klopenie je výrazne bezpečnejšie z hľadiska odvodnenia vozovky a vzniku aquaplaningu. Veľmi efektívne sme pracovali v BIM (Building Information Modeling), realizáciou akceleračných opatrení, reorganizáciou postupu prác sme sa vysporiadali so zosuvom na stavebnom objekte v km 10,8 na prelome rokov 2017 a 2018, ako i s hniezdením orla kráľovského, ktorý počas výstavby vyviedol dve mláďatá. Žiadna zo spomenutých okolností nemala vplyv na termín sprejazdnenia úseku,“ doplnil Ivan Gajdoš, riaditeľ projektu zo Skanska SK.

 

Základné údaje o stavbe:

Investor: Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

11/2016 začiatok výstavby

12/2019 koniec výstavby

1 126 dní čas výstavby

Financované z fondov EU a štátneho rozpočtu – zazmluvnená cena 197,44 mil. €

Dĺžka diaľnice – 14,4 km + R2/R4 1,061 km

Dĺžka protihlukových stien – 13,8 km, plocha 48 000 m2

Vysadených stromov a kríkov – 74 000 ks

Výkopy – 1,280 mil. m3

Násypy – 1,450 mil. m3

Dĺžka mostov – 23 ks o dĺžke 3 450 m

Plocha vozoviek – 480 000 m2 o hmotnosti 210 000 t

4 mimoúrovňové križovatky

Dĺžka betónových zvodidiel – 16,5 km

Dĺžka oceľových zvodidiel – 38 km

Dĺžka priekop – 43 km

Počet portálov dopravného značenia – 32 ks

Odrazové „gombíky“ – 4 963 ks

52 km betónových pilót

Dĺžka oplotenia – 57 km

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313