c

Skanska posilňuje svoju pozíciu v stredoeurópskom regióne, zakladá Skanska Central Europe

Tlačová správa 26.8.2019 14:00 CET

Skanska spája svoju poľskú, českú a slovenskú stavebnú časť do novej obchodnej jednotky, ktorá ponesie názov Skanska Central Europe. Michal Jurka, prezident obchodnej jednotky v Českej republike a na Slovensku, sa od 1. septembra 2019 stáva prezidentom celej obchodnej jednotky Skanska Central Europe.

Michal Jurka

Činnosť spoločnosti Skanska je založená na unikátnom finančnom modeli, ktorého stavebné a developerské časti sa vzájomne dopĺňajú. Založením obchodnej jednotky Skanska Central Europe vznikne prevádzkový model spoločný pre stavebné i developerské časti, vďaka ktorému bude možné budovať aj jednotný prístup k spolupráci. Skanska taktiež plánuje využiť veľkosť a rozsah novej obchodnej jednotky. Poľská, česká a slovenská jednotka sa v posledných rokoch zmenšili, nové nastavenie im tak poskytne príležitosti, ktoré sú menším organizáciám nedostupné.

"Nová obchodná jednotka Skanska Central Europe (SCE) ponúkne jedinečnú príležitosť zdieľať tie najlepšie pracovné skúsenosti našich súčasných obchodných jednotiek v Poľsku, v Českej republike a na Slovensku pri zachovaní lokálnych kompetencií. Skanska využije rozmer novej obchodnej jednotky, aby poskytla zamestnancom viac príležitostí k ich kariérnemu rastu v rámci skupiny," komentoval Anders Danielsson, prezident a CEO globálnej skupiny Skanska.

„Skanska Central Europe bude väčšia, stabilnejšia, menej náchylná na výpadky a jasne identifikovateľná v stredoeurópskom regióne. Budeme sa snažiť čo najlepšie využiť schopnosti, kompetencie, zdroje i špičkové technológie, ktoré máme v oboch jednotkách k dispozícii, a tak si budovať jedinečnú konkurenčnú výhodu. Som presvedčený, že vytvoríme úspešnú obchodnú jednotku postavenú na jasných hodnotách, na kvalitnej práci, na profesionálnych, aktívnych a angažovaných zamestnancoch," doplnil Michal Jurka, prezident obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko.