c

Skanska SK začala s výstavbou záchytného parkoviska v Pezinku

Tlačová správa 26.4.2019 12:02 CET

Železnice Slovenskej republiky ako manažér železničnej infraštruktúry v spolupráci so spoločnosťou Skanska SK a.s. dnes v blízkosti ŽST Pezinok začali s realizáciou výstavby záchytného parkoviska pre osobné motorové vozidlá, ktorého cieľom je dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do Bratislavy. Lehota výstavby je stanovená na 6 mesiacov. Zhotoviteľ stavby Skanska SK, a. s. bol vybraný vo verejnej súťaži v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Celková cena diela predstavuje 1 954 054,55 EUR bez DPH.

Slávnostný začiatok prác v Pezinku 1

„Záujmom ŽSR je umožniť obyvateľom obcí a miest nachádzajúcich sa v regióne hlavného mesta, ktorí dochádzajú z miesta bydliska do Bratislavy, odparkovať svoje auto na stanici a pokračovať vlakom. Vlak je jednoznačne ekologickejšou a udržateľnejšou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave. povedal o projekte generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč pri odovzdávaní staveniska. Podľa Tkáča je vybudovanie parkoviska v Pezinku jedným zo série opatrení zameraných na podporu obyvateľstva v oblasti mobility. Ďalšie parkoviská by mali podľa jeho slov v dohľadnej dobre vyrásť aj v Ivanke pri Dunaji a Košariskách. „Stavbu budeme realizovať hlavne vlastnými kapacitami. Kvalita prác, stanovený harmonogram a bezpečnosť práce sú i na tejto stavbe našou prioritou,“ doplnil generálny riaditeľ Skanska SK, a. s. Miroslav Potoč.

Už o pol roka sa Pezinok bude môcť pýšiť 291 parkovacími miestami pre osobné motorové vozidlá a stojiskami pre 30 bicyklov. Prístup pre cestujúcich bude zabezpečený predĺžením jestvujúceho podchodu pod koľajou č. 5 a cestnou komunikáciou do priestorov parkoviska, kde bude k dispozícii výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup k nástupištiam ŽST Pezinok. Parkovisko bude oplotené, osvetlené, napojené na informačný a kamerový systém. Prístup na parkovisko bude z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na Tehelnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu z druhej strany.

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313