c

Detskí onkologickí pacienti vo vynovených priestoroch i vďaka podpore Skanska

Tlačová správa 17.2.2017 10:00 CET

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí s rakovinou bol 15. februára slávnostne otvorený novozrekonštruovaný denný onkologický stacionár pri Detskej Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou na bratislavských Kramároch. Generálnym dodávateľom prác bola spoločnosť Skanska SK, Závod Pozemné staviteľstvo SK.

Symbolické prestrihnutie pásky

Na symbolickom prestrihnutí pásky sa podujali riaditeľ DFNsP Ladislav Kužela, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie v DFNsP Alexandra Kolenová, riaditeľka nadácie Deťom s rakovinou Katarína Kopper, prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká, generálna riaditeľka Skanska SK Magdaléna Dobišová, riaditeľka Združenia na pomoc detskej onkológii Daniela Sejnová a predsedníčka Správnej rady z Nadácie televízie Markíza Marianna Trnavská.

Na stavebných a rekonštrukčných prácach na detskom onkologickom stacionári sa Skanska a jej zamestnanci podieľali bez nároku na finančné plnenie. Naším nefinančným darom v celkovej hodnote cca 84 000 Eur smerom k neziskovej organizácii Deťom s rakovinou bolo kompletné riadenie stavby, logistické zastrešenie prác, projektová optimalizácia a plánovaný nulový zisk.

„Podpora výstavby a rekonštrukcie detského onkologického stacionáru je jedným z konkrétnych príkladov, ako Skanska pôsobí a chce pôsobiť v komunite. Praktickým príkladom a reálnym výsledkom sme ukázali, že naozaj vieme byť nielen dobrým staviteľom, ale i dobrým susedom. Obrovskú radosť mám i z toho, že keď sme sa pred viac ako pol rokom začali s kolegami baviť o tomto projekte, jednohlasne sme sa zhodli: Áno, ideme do toho, chceme pomôcť!“ komentovala Magdaléna Dobišová, GR Skanska SK.

Projektový manažér Ján Somora dopĺňa: „Primárnym účelom rekonštrukcie bola zmena využitia administratívnych priestorov na pracovisko Kliniky detskej hematológie a onkológie. Organizácia práce za plnej prevádzky nemocnice, logistika dodávok a šibeničný termín boli našimi najväčšími výzvami. Avšak o to je lepší a krajší pocit, že sme všetko stihli a pomohli. Malým pacientom, ale i ich rodičom sme reálne vylepšili prostredie, v ktorom sú mnohokrát častejšie ako doma. Tento pocit nie je zaplatiteľný žiadnymi peniazmi.“

Investorom projektu je a nezisková organizácia Deťom s rakovinou. Priestor o výmere 208 m² bude slúžiť pre efektívnejšiu a šetrnejšiu liečbu detských pacientov, ktorí denne dochádzajú na pravidelné prijímanie liečby, na kontroly a zákroky. Hlavným prínosom bude možnosť ambulantného podávania cytostatík detským pacientom a taktiež vykonávanie časti liečebných úkonov v priestoroch dennej kliniky.

Denná klinika APC je prístupná z existujúceho schodiska v bloku "C" novým samostatným vstupom. Za vstupnými dverami sa nachádzajú priestory pre pacientov, čakáreň so sedením, odkiaľ je prístup do ostatných prevádzkových častí kliniky. Dve ambulancie – vyšetrovne, sú oddelené od čakárne hygienickým "filtrom". Vedľa ambulancií sa nachádza miestnosť pre odbery krvi a miestnosť pre podávanie cytostatík, vybavená polohovateľnými lôžkami a kreslami.                

So vstupným priestorom je prepojená čakáreň - miestnosť so zábavnými aktivitami pre detských pacientov, vybavená multimédiami a rôznymi typmi sedenia. Na priestor čakárne nadväzuje hygienické zázemie, bezbariérové WC s možnosťou "pohotovostnej" sprchy        a kuchynka, slúžiaca na ohrev donesenej stravy. Nechýbajú ani prebaľovacie pultíky pre bábätká. Súčasťou dennej kliniky bude aj izolačná miestnosť, ktorá je prístupná z existujúcej chodby administratívnej časti a bude slúžiť výhradne pre pacientov dennej kliniky APC, ktorí predstavujú zdravotné riziko pre ostatných onkologických pacientov.