c

Dobrá správa pre cyklistov – v Podunajských Biskupiciach pribudne nová cyklotrasa

Tlačová správa 14.9.2016 10:00 CET

Spoločnosť Skanska vybuduje cyklotrasu, ktorá bude spájať Železničnú stanicu a Trojičné námestie v Podunajských Biskupiciach. Investorom projektu v hodnote 64 875,60 eur je Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ) a bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Skoro dvojkilometrový úsek cyklotrasy bude vybavený novými zvislými, vodorovnými dopravnými značeniami, ako aj reflexnými prvkami.

Nová cyklotrasa prepojí Železničnú stanicu s centrálnou mestskou zónou v Podunajských Biskupiciach, s Trojičným námestím. Na začiatku úseku sa napojí už na existujúcu cyklotrasu Ružinovská radiála na Dvojkrížnej ulici pri Železničnej stanici Podunajské Biskupice a bude pokračovať po Orenburskej ulici až ku križovatke ulice Vetvárska – Trojičné námestie.

„Nová cyklotrasa bude vybavená mnohými bezpečnostnými prvkami. Existujúce prechody pre chodcov sa upravia pre samostatný prechod cyklistov, tzv. „primknutým“ prechodom s podfarbením. Pribudnú aj nové zvislé a vodorovné dopravné značenia. Zvislé dopravné značky budú obsahovať reflexné prvky a budú umiestnené na stĺpikoch, prípadne stožiaroch. Vodorovné dopravné značenie na priechodoch pre cyklistov bude celoplošne zelené s bielymi vodiacimi pásmi,“ doplnil Miroslav Patsch, stavbyvedúci zo spoločnosti Skanska.

Základné údaje o stavbe

Názov diela:  „Cyklotrasa Podunajské Biskupice (Železničná stanica) - Trojičné námestie (Oremburská)“
Miesto stavby: Bratislava II., ulice Oremburská – Učiteľská – Vetvárska – Odeská – Dvojkrížna; katastrálne územie Podunajské Biskupice
Stavebník:  Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava (STaRZ )
Spôsob financovania: Z rozpočtu verejného obstarávateľa STaRZ hl. m. SR Bratislavy
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04, Bratislava, Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena: 64 875,60 € bez DPH
Začiatok výstavby: 09/2016
Koniec výstavby:  Do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

 

Súbory na stiahnutie